Sve što nas iritira kod drugih može nas dovesti do shvaćanja nas samih. - Činija Citata

Sve što nas iritira kod drugih može nas dovesti do shvaćanja nas samih.


sve-to-nas-iritira-kod-drugih-moe-nas-dovesti-do-shvaanja-nas-samih
karl gustav jungsvetonasiritirakoddrugihmožedovestidoshvaćanjasamihsve štošto nasnas iritirairitira kodkod drugihdrugih možemože nasnas dovestidovesti dodo shvaćanjashvaćanja nasnas samihsve što nasšto nas iritiranas iritira kodiritira kod drugihkod drugih možedrugih može nasmože nas dovestinas dovesti dodovesti do shvaćanjado shvaćanja nasshvaćanja nas samihsve što nas iritirašto nas iritira kodnas iritira kod drugihiritira kod drugih možekod drugih može nasdrugih može nas dovestimože nas dovesti donas dovesti do shvaćanjadovesti do shvaćanja nasdo shvaćanja nas samihsve što nas iritira kodšto nas iritira kod drugihnas iritira kod drugih možeiritira kod drugih može naskod drugih može nas dovestidrugih može nas dovesti domože nas dovesti do shvaćanjanas dovesti do shvaćanja nasdovesti do shvaćanja nas samih

Sad sam shvatio: to je prijateljstvo, ljubav prema drugome. Sve drugo može da prevari to ne može. Sve drugo može da izmakne i ostavi nas puste, to ne može, jer zavisi od nas. Ne mogu da mu kažem: budi mi prijatelj. Ali mogu da kažem, biću ti prijatelj.Sve ono što te nervira kod drugih može te odvesti do boljeg razumijevanja samoga sebe.Kada je sujeta prisutna onda dolazi do gordosti, svađe. Nije nesreća što mi imamo suprotna gledišta, jer se stvar mora sagledati sa više strana. Ali često kod nas dolazi do onog što nije razlika u mišljenju. Toga se moramo osloboditi. Ako budemo tolerantniji, onda ćemo moći da shvatimo i to gledište drugoga. Ne da ga usvojimo ako nije dobro, ali da ga shvatimo da ne dođe do mržnje i ovog što nas cepa i deli.Ono što nas ne ubije - to nas ojača.Ono što nas ne ubije to nas ojača.Ono što nas ne ubije – to nas ojača.