Sve što nas iritira kod drugih može nas dovesti do shvaćanja nas samih.


sve-to-nas-iritira-kod-drugih-moe-nas-dovesti-do-shvaanja-nas-samih
karl gustav jungsvetonasiritirakoddrugihmožedovestidoshvaćanjasamihsve štošto nasnas iritirairitira kodkod drugihdrugih možemože nasnas dovestidovesti dodo shvaćanjashvaćanja nasnas samihsve što nasšto nas iritiranas iritira kodiritira kod drugihkod drugih možedrugih može nasmože nas dovestinas dovesti dodovesti do shvaćanjado shvaćanja nasshvaćanja nas samihsve što nas iritirašto nas iritira kodnas iritira kod drugihiritira kod drugih možekod drugih može nasdrugih može nas dovestimože nas dovesti donas dovesti do shvaćanjadovesti do shvaćanja nasdo shvaćanja nas samihsve što nas iritira kodšto nas iritira kod drugihnas iritira kod drugih možeiritira kod drugih može naskod drugih može nas dovestidrugih može nas dovesti domože nas dovesti do shvaćanjanas dovesti do shvaćanja nasdovesti do shvaćanja nas samih

Sad sam shvatio: to je prijateljstvo, ljubav prema drugome. Sve drugo može da prevari to ne može. Sve drugo može da izmakne i ostavi nas puste, to ne može, jer zavisi od nas. Ne mogu da mu kažem: budi mi prijatelj. Ali mogu da kažem, biću ti prijatelj.Izgleda da je patriotizam najperspektivnija privredna grana kod nas, ali monopolska i rezervisana isključivo za malu grupu. Mi nemamo nameru da se sa njima takmičimo u patriotizmu, jer za nas patriotizam nije puna usta domovine i puni džepovi stranih valuta, nego je za nas patriotizam ono od čega živimo, stanje i položaj nacije.Ono što je zlo i što su nas učili da je zlo, mogu biti sasvim različite stvari. Društvo nas uči da su određene stvari zle da bi nas držalo u pokornosti.Tok događaja u životu ne zavisi od nas, nikako ili vrlo malo, ali način na koji ćemo događaje podneti zavisi u dobroj meri od nas samih, dakle na to treba trošiti snagu i obraćati pažnju.Ono što nas ne ubije - to nas ojača.Ono što nas ne ubije – to nas ojača.