Sve ja razumem. I da piju, i da puše i da se drogiraju! Al da sami sebi lajkuju status, e to ja ne mogu da razumem! xD


sve-ja-razumem-i-da-piju-i-da-pue-i-da-se-drogiraju-al-da-sami-sebi-lajkuju-status-e-to-ja-ne-mogu-da-razumem-xd
svejarazumemdapijupuesedrogirajualsamisebilajkujustatustonemogurazumemxdsve jaja razumemi dada pijui dada pušepuše ii dada sese drogirajual dada samisami sebisebi lajkujulajkuju statusja nene mogumogu dada razumemsve ja razumemi da pijui da pušeda puše ipuše i dai da seda se drogirajual da samida sami sebisami sebi lajkujusebi lajkuju statuse to jaja ne mogune mogu damogu da razumemi da puše ida puše i dapuše i da sei da se drogirajual da sami sebida sami sebi lajkujusami sebi lajkuju statuse to ja neja ne mogu dane mogu da razumemi da puše i dada puše i da sepuše i da se drogirajual da sami sebi lajkujuda sami sebi lajkuju statuse to ja ne moguja ne mogu da razumem

Sve mogu da razumem… I da neko pije, pusi, psuje.. Ali da sam sebi lajkuje status… Nikako -.-Ne mogu da se povežem sa lenjim ljudima. Ne pričamo isti jezik. Ne razumem ih, niti želim da ih razumem.Ne smetaju mi oni delovi Biblije koje ne razumem, već oni koje razumem.Pod uzrokom samoga sebe razumem ono čija suština sadrži u sebi postojanje, ili ono čija se priroda ne može shvatiti drugačije, nego kao postojeća.Kako da razumem ovo: Ubiti se zbog jedne žene? A gde su sve one ostale?Ne razumem ljude koji vole raditi i pričati o tome kao da je to neka vrsta proklete dužnosti.