Sve ima svoju lepotu, ali svako to ne vidi.


sve-ima-svoju-lepotu-ali-svako-to-ne-vidi
konfučijesveimasvojulepotualisvakotonevidisve imaima svojusvoju lepotuali svakone vidisve ima svojuima svoju lepotusvako to nesve ima svoju lepotuali svako to nesvako to ne vidiali svako to ne vidi

Mladost je srećna, jer je sposobna da vidi lepotu. A svako ko ima sposobnost da vidi lepotu ne može da ostari.Mladost je srećna, jer je sposobna  da vidi lepotu. A svako ko ima sposobnost da vidi lepotu ne može da ostari.Mladost je srećna jer može da vidi lepotu. Svako ko očuva sposobnost da vidi lepotu, nikada ne ostari.Sve ima lepotu, ali nemogu je svi videti.Čovek je sklon nabrajanju svojih nevolja, ali nikada ne nabraja svoje radosti. Kada bi ih  nabrojao onako kako to one zaslužuju uvideo bi da svako ima dovoljno sreće u životu.Čovek je sklon nabrajanju svojih nevolja, ali nikada ne nabraja svoje radosti. Kada bi ih nabrojao onako kako to one zaslužuju uvideo bi da svako ima dovoljno sreće u životu.