Svako nosi sam svoju vreču sa dobrim i lošim djelima.


svako-nosi-sam-svoju-vreu-dobrim-i-loim-djelima
poslovice korisnikasvakonosisamsvojuvrečudobrimloimdjelimasvako nosinosi samsam svojusvoju vrečuvreču sasa dobrimdobrim ii lošimlošim djelimasvako nosi samnosi sam svojusam svoju vrečusvoju vreču savreču sa dobrimsa dobrim idobrim i lošimi lošim djelimasvako nosi sam svojunosi sam svoju vrečusam svoju vreču sasvoju vreču sa dobrimvreču sa dobrim isa dobrim i lošimdobrim i lošim djelimasvako nosi sam svoju vrečunosi sam svoju vreču sasam svoju vreču sa dobrimsvoju vreču sa dobrim ivreču sa dobrim i lošimsa dobrim i lošim djelima

Tržište nikada nije zasićeno dobrim proizvodom, ali je vrlo brzo zasićeno jednim lošim.Onaj ko je dobar u lošim delima, dobar je i u dobrim delima.Svako djelo koje nije osnovano na ljubavi nosi u sebi zametak smrti i ide u susret svojoj propasti.Svako može pogrešiti; samo što pametan čovek popravlja svoju grešku, a budala je se uporno drži.Neka ti svi ljudi koje sretneš, budu žive slike onoga dobra i zla, koje je u tebi. Zadržavaj se mislima i ljubavlju stalno na dobrim slikama, da bi i ti postao slikom dobra za braću svoju.Bio sam sam ali retko usamljen. Utolio sam svoju žeđ na izvoru samog sebe i to je vino bilo dobro, najbolje koje sam ikad pio.