Svaki slatkiš izgleda s vana ukusan dok ga ne okusiš iznutra.


svaki-slatki-izgleda-s-vana-ukusan-dok-ga-ne-okusi-iznutra
poslovice korisnikasvakislatkiizgledavanaukusandokganeokusiiznutrasvaki slatkišslatkiš izgledaizgleda ss vanavana ukusanukusan dokdok gaga nene okusišokusiš iznutrasvaki slatkiš izgledaslatkiš izgleda sizgleda s vanas vana ukusanvana ukusan dokukusan dok gadok ga nega ne okusišne okusiš iznutrasvaki slatkiš izgleda sslatkiš izgleda s vanaizgleda s vana ukusans vana ukusan dokvana ukusan dok gaukusan dok ga nedok ga ne okusišga ne okusiš iznutrasvaki slatkiš izgleda s vanaslatkiš izgleda s vana ukusanizgleda s vana ukusan doks vana ukusan dok gavana ukusan dok ga neukusan dok ga ne okusišdok ga ne okusiš iznutra

Ne govori nikome da je ružan, jer prava ljepota se ne gleda s vana već iznutra.Ne govori nikome da je ružan, jer prava ljepota se ne gleda iz vana već iznutra.Ameriku nikada neće uništiti s vana. Ukoliko propadnemo i izgubimo svoje slobode to će biti samo zato što smo već uništili sami sebe.Šta da kažem čoveku koji me samara dok ga ljubim u licei koji ljubi moja stopala dok ga ja samaram.Svaki čovek koji može bezbedno da vozi dok ljubi lepu devojku, jednostavno ne poklanja poljubcu pažnju koju zaslužuje.Ukoliko nešto ne možete napraviti dobro, makar ga napravite da izgleda dobro.