Svaki čovek mora prvo u sebi da potraži značenje života. To nije nešto što se otkriva, već nešto što se oblikuje.


svaki-ovek-mora-prvo-u-sebi-da-potrai-znaenje-ivota-to-nije-neto-to-se-otkriva-ve-neto-to-se-oblikuje
antoan de sent egziperisvakičovekmoraprvosebidapotražiznačenježivotatonijenetotoseotkrivavećoblikujesvaki čovekčovek moramora prvoprvo uu sebisebi dada potražipotraži značenjeznačenje životanije neštonešto štošto sese otkrivaveć neštonešto štošto sese oblikujesvaki čovek moračovek mora prvomora prvo uprvo u sebiu sebi dasebi da potražida potraži značenjepotraži značenje životanije nešto štonešto što sešto se otkrivaveć nešto štonešto što sešto se oblikujesvaki čovek mora prvočovek mora prvo umora prvo u sebiprvo u sebi dau sebi da potražisebi da potraži značenjeda potraži značenje životanije nešto što senešto što se otkrivaveć nešto što senešto što se oblikujesvaki čovek mora prvo učovek mora prvo u sebimora prvo u sebi daprvo u sebi da potražiu sebi da potraži značenjesebi da potraži značenje životanije nešto što se otkrivaveć nešto što se oblikuje

Ako postoji bilo što što bismo želeli da promenimo u našem detetu, prvo bismo trebali ispitati i videti da to nije nešto što trebamo promeniti u nama samima.Svaki čovek shvata kada se nalazi u opasnosti; počinje neobično da se ponaša, da sluti, da njuši nešto u vazduhu. I pokušava samog sebe da zavara, jer misli da neće uspeti da se suoči sa situacijom. Oni su se zavarali sve do sada; ali uvek nastupi jedan trenutak kada čovek mora da pogleda istini u oči.Trke i trkanje su u mojoj krvi. To je deo mene, deo mog života, nešto što sam radio celi život i što je iznad svega.Sreća nije slučajna; a nije niti nešto što trebate želeti. Sreća je nešto što sami stvarate.Inteligencija nije u tome da ne pravimo greške, već da što prije uvidimo kako da ih pretvorimo u nešto dobro.Uspeh nije nikakav čudesna, nedokučiva božanska stvar koju mogu da dostignu samo neki od nas. To je nešto što zaista postoji, u svima nama. Veoma je jednostavno: „To želim, i spreman sam da umrem za to.“ Tačka.