Svadbeni marš me uvek podseća na muziku sa kojom se vojnici ispraćaju u bitku.


svadbeni-mar-me-uvek-podsea-na-muziku-kojom-se-vojnici-ispraaju-u-bitku
hajnrih hajnesvadbenimarmeuvekpodsećanamuzikukojomsevojniciispraćajubitkusvadbeni maršmarš meme uvekuvek podsećapodseća nana muzikumuziku sasa kojomkojom sese vojnicivojnici ispraćajuispraćaju uu bitkusvadbeni marš memarš me uvekme uvek podsećauvek podseća napodseća na muzikuna muziku samuziku sa kojomsa kojom sekojom se vojnicise vojnici ispraćajuvojnici ispraćaju uispraćaju u bitkusvadbeni marš me uvekmarš me uvek podsećame uvek podseća nauvek podseća na muzikupodseća na muziku sana muziku sa kojommuziku sa kojom sesa kojom se vojnicikojom se vojnici ispraćajuse vojnici ispraćaju uvojnici ispraćaju u bitkusvadbeni marš me uvek podsećamarš me uvek podseća name uvek podseća na muzikuuvek podseća na muziku sapodseća na muziku sa kojomna muziku sa kojom semuziku sa kojom se vojnicisa kojom se vojnici ispraćajukojom se vojnici ispraćaju use vojnici ispraćaju u bitku

Da bi vojnici shvatili prednosti poražavanja neprijatelja oni isto tako moraju biti nagrađeni.Sve što podseća na vrednost na velikom je iskušenju, primorano da se bori za opstanak. U tom smislu ni književnost ne može biti izuzetak.Ljudi se dočekuju prema odjeći, a ispraćaju prema znanju.Pesimizam nikad nije osvojio nijednu bitku.Bolje je boriti se i gubiti bitku nego nikada se ne izboriti.Budi ljubazan, jer svi koje upoznaš vode tešku bitku.