Stvari o kojima ja sada govorim mogu biti neshvatljive, ali će postati jasnije u svoje odgovarajuće vreme.


stvari-o-kojima-ja-sada-govorim-mogu-biti-neshvatljive-ali-e-postati-jasnije-u-svoje-odgovarajue-vreme
nikola kopernikstvarikojimajasadagovorimmogubitineshvatljivealićepostatijasnijesvojeodgovarajućevremestvari oo kojimakojima jaja sadasada govorimgovorim mogumogu bitibiti neshvatljiveali ćeće postatipostati jasnijejasnije uu svojesvoje odgovarajućeodgovarajuće vremestvari o kojimao kojima jakojima ja sadaja sada govorimsada govorim mogugovorim mogu bitimogu biti neshvatljiveali će postatiće postati jasnijepostati jasnije ujasnije u svojeu svoje odgovarajućesvoje odgovarajuće vremestvari o kojima jao kojima ja sadakojima ja sada govorimja sada govorim mogusada govorim mogu bitigovorim mogu biti neshvatljiveali će postati jasnijeće postati jasnije upostati jasnije u svojejasnije u svoje odgovarajućeu svoje odgovarajuće vremestvari o kojima ja sadao kojima ja sada govorimkojima ja sada govorim moguja sada govorim mogu bitisada govorim mogu biti neshvatljiveali će postati jasnije uće postati jasnije u svojepostati jasnije u svoje odgovarajućejasnije u svoje odgovarajuće vreme

Niko nije hteo da me sluša. I to me je mučilo. Sad, kad sam zašao u godine, svi traže od mene da im govorim o sebi. A ja ne mogu reči da kažem. I to me muči.Ako sad nisi ti, nikad to nećeš ni biti. Nije sve u svoje vreme, već sve u tvoje vreme.Ako imaš prošlost kojom nisi zadovoljan, sada je trenutak da je zaboraviš. Zamisli neku novu priču o svom životu i povjeruj u nju.  Usredotoči se samo na trenutke u kojima si uspjevao ono što si želio i ta snaga će ti pomoći da postigneš sve što hoćeš.Ako imaš prošlost kojom nisi zadovoljan, sada je trenutak da je zaboraviš. Zamisli neku novu priču o svom životu i povjeruj u nju. Usredotoči se samo na trenutke u kojima si uspjevao ono što si želio i ta snaga će ti pomoći da postigneš sve što hoćeš.Dečko i devojka mogu biti samo prijatelji… ali u jednom trenutku će se zaljubiti jedno u drugo… možda privremeno… možda u pogrešnom vremenu… možda ...Sakriti bilo šta od onih sa kojima sam vezan nije deo moje prirode. Nikada ne mogu zatvoriti svoje usne pred onim kome sam otvorio svoje srce.