Starost nema veze s tim koliko imaš godina, već koliko se staro osećaš.


starost-nema-veze-s-tim-koliko-ima-godina-ve-koliko-se-staro-osea
gabrijel garsija markesstarostnemavezetimkolikoimagodinavećsestaroosećastarost nemanema vezeveze ss timtim kolikokoliko imašimaš godinaveć kolikokoliko sese starostaro osećašstarost nema vezenema veze sveze s tims tim kolikotim koliko imaškoliko imaš godinaveć koliko sekoliko se starose staro osećašstarost nema veze snema veze s timveze s tim kolikos tim koliko imaštim koliko imaš godinaveć koliko se starokoliko se staro osećašstarost nema veze s timnema veze s tim kolikoveze s tim koliko imašs tim koliko imaš godinaveć koliko se staro osećaš

Jedi koliko imaš, radi koliko možeš.Nije važno koliko radiš, već je važno koliko ljubavi unosiš u ono što radiš i koliko to daruješ drugima.Nije važno koliko radiš, već je važno koliko ljubavi unosiš u ono što radiš i koliko to daruješ drugimaSkidaju se lik i riba. Lik pita: A koliko ti imaš godina? Trinaest. Trinaest?! Ma m’rš napolje! Ijao, ijao, što smo sujeverni! :PStarost je dobra samo u četiri slučaja; staro drvo najbolje gori, staro vino je najbolje za piće, starim prijatelji se najviše veruje, a stari pisci se najbolje čitaju.Inače, ceo život mučio sam se s tim da li sam pismen ili nisam. A onda sam pišući knjigu shvatio koliko je čovek nepismen.