Sretniji je onaj koji više daje nego prima.


sretniji-onaj-koji-vie-daje-nego-prima
latinske poslovicesretnijionajkojiviedajenegoprimasretniji jeje onajonaj kojikoji viševiše dajedaje negonego primasretniji je onajje onaj kojionaj koji višekoji više dajeviše daje negodaje nego primasretniji je onaj kojije onaj koji višeonaj koji više dajekoji više daje negoviše daje nego primasretniji je onaj koji višeje onaj koji više dajeonaj koji više daje negokoji više daje nego prima

Džentlmen je onaj koji daje više svetu nego što uzima od njega.Veću zahvalnost zaslužuje onaj koji čoveku pomogne da ne padne, nego onaj koji ga podiže.Nije najveća budala onaj koji ne ume da čita, nego onaj koji misli da je sve ono što pročita istina.Dar treba da zatvori usta onome ko ga daje, a otvori onome ko ga prima.Ruka koja daje iznad je ruke koja prima.Ruka koja daje uvek je iznad one koja prima.