Sreca pa ne pada sneg. Ko bi ga cistio po ovoj vrucini xD - Činija Citata

Sreca pa ne pada sneg. Ko bi ga cistio po ovoj vrucini xD


sreca-pa-ne-pada-sneg-ko-bi-ga-cistio-po-ovoj-vrucini-xd
srecapanepadasnegkobigacistiopoovojvrucinixdsreca papa nene padapada snegko bibi gaga cistiocistio popo ovojovoj vrucinivrucini xdsreca pa nepa ne padane pada snegko bi gabi ga cistioga cistio pocistio po ovojpo ovoj vruciniovoj vrucini xdsreca pa ne padapa ne pada snegko bi ga cistiobi ga cistio poga cistio po ovojcistio po ovoj vrucinipo ovoj vrucini xdsreca pa ne pada snegko bi ga cistio pobi ga cistio po ovojga cistio po ovoj vrucinicistio po ovoj vrucini xd

Koja je razlika između prave i lažne ljubavi ? -Lažna: Pahulje ti baš lepo stoje u kosi. -Prava: Stoko stavi kapu, pada sneg! xDOnaj osećaj kad napolju pada sneg a ti sediš u toplom… Neprocenjivo. ;)Vi muskarci da nesto valjate, ne bi vas prodavali u delovima, po seksi shopovima… xDKo istinu gudi, gudalom ga po prstima biju.Ko ima dobru ženu, ne može ga zadesiti ni jedno zlo koje se ne bi moglo podneti.Kupila plavusa vibrator, ukljuci ga, pa kaze: Sta se treses i meni je prvi put… xD