Sreća kod inteligentnih ljudi je najređa stvar za koju znam.


srea-kod-inteligentnih-ljudi-najrea-stvar-za-koju-znam
ernest hemingvejsrećakodinteligentnihljudinajređastvarzakojuznamsreća kodkod inteligentnihinteligentnih ljudiljudi jeje najređanajređa stvarstvar zaza kojukoju znamsreća kod inteligentnihkod inteligentnih ljudiinteligentnih ljudi jeljudi je najređaje najređa stvarnajređa stvar zastvar za kojuza koju znamsreća kod inteligentnih ljudikod inteligentnih ljudi jeinteligentnih ljudi je najređaljudi je najređa stvarje najređa stvar zanajređa stvar za kojustvar za koju znamsreća kod inteligentnih ljudi jekod inteligentnih ljudi je najređainteligentnih ljudi je najređa stvarljudi je najređa stvar zaje najređa stvar za kojunajređa stvar za koju znam

Sreća kod inteligentnih ljudi je najređa stvar viđena.Žena je jedina stvar koje se bojim, a za koju znam da me neće povrediti.Čudesna stvar: prvi znak istinske ljubavi kod mladića je stid, a kod devojke smelost.Jedina stvar koju znam raditi je slikati, zato što imam potrebu, i slikam sve što mi prođe kroz glavu, bez razmišljanja.Smejati se često i mnogo; osvojiti poštovanje inteligentnih ljudi i naklonost dece… ostaviti svet boljim… znati da je bar jedan život lakše disao zato što ste vi živeli. To znači uspeti.Uradite jednu stvar za koju mislite da ne možete da uradite. Možda nećete uspeti. Pokušajte ponovo. Više se potrudite drugi put. Samo ljudi koji se nisu mučili, nisu postigli uspeh. Ovo je tvoj trenutak. Iskoristi ga.