Sreća je cilj u životu. - Činija Citata

Sreća je cilj u životu.


srea-cilj-u-ivotu
dalaj lamasrećaciljživotusreća jeje ciljcilj uu životusreća je ciljje cilj ucilj u životusreća je cilj uje cilj u životusreća je cilj u životu

Sreća nije cilj, već sporedni proizvod.Sreća je smisao i svrha života, ceo cilj i kraj ljudskog postojanja.Sreća je cilj života. Vrlina je temelj sreće. Korisnost je test vrline. Ako pametan čovek hoće da bude srećan, kako kažu mudraci, on mora imati i vrlina; jer bez vrlina ne može biti sreće.Najveća opasnost za nas nije u tome da previsoko postavimo svoj cilj, pa da podbacimo, nego u tome da prenisko postavimo svoj cilj, te da ga ostvarimo.Hodajte kroz život otvorenih očiju i s vjerom. Zavirite u svaki ugao - nikad se ne zna gdje je sreća. Sreća je slijepa. Na sreću svako ima pravo. Sreća ne zna za razlike u boji kože, polu, socijalnom položaju, titulama i slično.Naš najvažniji cilj u životu treba da bude uzdizanje naše duše; Drugim rečima, napredak naših duhovnih i moralnih moći. Da svakim danom sve više prosvećujemo svoj duh i svakim danom se osećamo sve više slobodnim i boljim.