Snaga uma se meri – lepotom reči. - Činija Citata

Snaga uma se meri – lepotom reči.


snaga-uma-se-meri-lepotom-rei
snagaumasemerilepotomrečisnaga umauma sese merimeri –– lepotomlepotom rečisnaga uma seuma se merise meri –meri – lepotom– lepotom rečisnaga uma se meriuma se meri –se meri – lepotommeri – lepotom rečisnaga uma se meri –uma se meri – lepotomse meri – lepotom reči

Snaga uma počiva na trezvenosti - stoga sačuvaj svoj razum nezatamnjen strastima.Snaga uma počiva na trezvenosti – stoga sačuvaj svoj razum nezatamnjen strastima.Veličina jednog naroda ne meri se brojem, kao što se veličina čoveka ne meri stasom. Njegova mera je količina inteligencije i vrline koje poseduje.Najvažniji produkt stvaralačkog uma je izum. Njegov je krajnji cilj ovladavanje uma prirodom i iskorištavanje njezinih sila za potrebe čovječanstva.Ružnoća nad lepotom ima tu prednost što lepota prolazi, a ružnoća ostaje.ljudska glupost se ne meri vagom od 100kg