Smrt i život su jedno, a univerzum je njihova večna rekombinacija. U takvom univerzumu biti živ ili mrtav zapravo je isto.


smrt-i-ivot-su-jedno-a-univerzum-njihova-vena-rekombinacija-u-takvom-univerzumu-biti-iv-ili-mrtav-zapravo-isto
borislav pekićsmrtživotsujednouniverzumnjihovavečnarekombinacijatakvomuniverzumubitiživilimrtavzapravoistosmrt ii životživot susu jednouniverzum jeje njihovanjihova večnavečna rekombinacijau takvomtakvom univerzumuuniverzumu bitibiti živživ iliili mrtavmrtav zapravozapravo jeje istosmrt i životi život suživot su jednoa univerzum jeuniverzum je njihovaje njihova večnanjihova večna rekombinacijau takvom univerzumutakvom univerzumu bitiuniverzumu biti živbiti živ iliživ ili mrtavili mrtav zapravomrtav zapravo jezapravo je istosmrt i život sui život su jednoa univerzum je njihovauniverzum je njihova večnaje njihova večna rekombinacijau takvom univerzumu bititakvom univerzumu biti živuniverzumu biti živ ilibiti živ ili mrtavživ ili mrtav zapravoili mrtav zapravo jemrtav zapravo je istosmrt i život su jednoa univerzum je njihova večnauniverzum je njihova večna rekombinacijau takvom univerzumu biti živtakvom univerzumu biti živ iliuniverzumu biti živ ili mrtavbiti živ ili mrtav zapravoživ ili mrtav zapravo jeili mrtav zapravo je isto

Da li je on mrtav ili živ, fa li je svjestan ili nesvjestan, za mene je to postalo nevažno… jer je on već iščezao. I baš u tom trenutku kada je zvuk muzike pljusnuo u more, ona ga je tek otkrila, tek pronašla.Ništa živ čovek ne može izgubiti što mu jedno proleće ne bi moglo povratiti, niti može biti čovek trajno nesrećan dok Bog daje da se duša leči zaboravom a zemlja obnavlja prolećem.Ukoliko danas podučavaš onome čemu si podučavao prije pet godina, onda ili je to polje mrtvo ili si ti mrtav.Ukoliko danas podučavaš onome čemu si podučavao pre pet godina, onda ili je to polje mrtvo ili si ti mrtav.Žene su opasnije od uličnih razbojnika. Razbojnici traže novac ili život. A žene i jedno i drugo. :)))Smrt je jekin, sigurno saznanje, jedino za što znamo da će nas stići. Izuzetka nema, ni iznenađenja, svi putevi vode do nje, sve što činimo to je priprema, za nju, priprema čim zakmečimo udarivši čelom o pod, uvijek je bliže, nikad dalje. Pa, ako je jekin, zašto se čudimo kad dođe. Ako je ovaj život kratak prolazak što traje samo čas ili dan, zašto se borimo kako bi ga produžili dan ili sat. Zemaljski je život varljiv, vječnost je bolja.