Smejati se često i mnogo; osvojiti poštovanje inteligentnih ljudi i naklonost dece… ostaviti svet boljim… znati da je bar jedan život lakše disao zato što ste vi živeli. To znači uspeti.


smejati-se-esto-i-mnogo-osvojiti-potovanje-inteligentnih-ljudi-i-naklonost-dece-ostaviti-svet-boljim-znati-da-bar-jedan-ivot-lake-disao-zato-to-ste
ralf voldo emersonsmejatisečestomnogoosvojitipotovanjeinteligentnihljudinaklonostdece…ostavitisvetboljim…znatidabarjedanživotlakedisaozatotosteviživelitoznačiuspetismejati sese čestočesto ii mnogoosvojiti poštovanjepoštovanje inteligentnihinteligentnih ljudiljudi ii naklonostnaklonost dece…dece… ostavitiostaviti svetsvet boljim…boljim… znatiznati dada jeje barbar jedanjedan životživot lakšelakše disaodisao zatozato štošto steste vivi živeliznači uspetismejati se čestose često ičesto i mnogoosvojiti poštovanje inteligentnihpoštovanje inteligentnih ljudiinteligentnih ljudi iljudi i naklonosti naklonost dece…naklonost dece… ostavitidece… ostaviti svetostaviti svet boljim…svet boljim… znatiboljim… znati daznati da jeda je barje bar jedanbar jedan životjedan život lakšeživot lakše disaolakše disao zatodisao zato štozato što stešto ste viste vi živeli

Želim da činim dobre stvari. Želim da svet postane bolji zato što sam ja živeo. Želim da moj posao, moja porodica ima smisla. Ukoliko nekome ne činite život boljim, gubite vreme. Vaš život će postati bolji kada drugima ulepšate život.Hoćemo da vjerujemo da ima ljudi koji mogu više od onog što je obično. I bio je takav, u izvjesnom smislu, mogao je bar po tome kako je primao sve što mu se dešavalo. Osmijehom se namirivao za gubitke, stvorio svoje unutrašnje bogatstvo, vjerovao da u životu nema samo pobjeda i poraza,da postoji i disanje, i gledanje, i slušanje, i riječ i ljubav, i prijateljstvo, i običan život,koji mnogo zavisi samo od nas.Prijatelj ne ide na dijetu zato što ste vi debeli.Onaj koji se opredelio za život duha, treba da se kloni dve krajnosti. Jedna je život posvećen zadovoljstvima i uživanjima, što je nisko, neplemenito i nekorisno. Druga je život izložen mučenjima, što je ružno, nedostojno i nekorisno. Oslobođeni se udaljio od obe krajnosti zato što je otkrio pravi put koji vodi saznanju, velikoj mudrosti, uzvišenosti, unutarnjoj svetlosti i nirvani.Da nisam našao tebe, bio bih ljut na život, pa ne bih imao ništa, kao ni sada, ali ne bih znao šta je sreća. Ne bi ti bilo lakše, ali bi meni bilo teže, i to je pravo. Nikad te više neću ostaviti samu, sve što se desi, desiće nam se zajedno.Ko ste vi da sudite život kojim živim? Znam da nisam savršen - i ne živim da to budem - ali pre nego što pokažete prstom u mene… proverite da li su vam ruke čiste.