Smejati se često i mnogo; osvojiti poštovanje inteligentnih ljudi i naklonost dece… ostaviti svet boljim… znati da je bar jedan život lakše disao zato što ste vi živeli. To znači uspeti.


smejati-se-esto-i-mnogo-osvojiti-potovanje-inteligentnih-ljudi-i-naklonost-dece-ostaviti-svet-boljim-znati-da-bar-jedan-ivot-lake-disao-zato-to-ste
ralf voldo emersonsmejatisečestomnogoosvojitipotovanjeinteligentnihljudinaklonostdece…ostavitisvetboljim…znatidabarjedanživotlakedisaozatotosteviživelitoznačiuspetismejati sese čestočesto ii mnogoosvojiti poštovanjepoštovanje inteligentnihinteligentnih ljudiljudi ii naklonostnaklonost dece…dece… ostavitiostaviti svetsvet boljim…boljim… znatiznati dada jeje barbar jedanjedan životživot lakšelakše disaodisao zatozato štošto steste vivi živeliznači uspetismejati se čestose često ičesto i mnogoosvojiti poštovanje inteligentnihpoštovanje inteligentnih ljudiinteligentnih ljudi iljudi i naklonosti naklonost dece…naklonost dece… ostavitidece… ostaviti svetostaviti svet boljim…svet boljim… znatiboljim… znati daznati da jeda je barje bar jedanbar jedan životjedan život lakšeživot lakše disaolakše disao zatodisao zato štozato što stešto ste viste vi živeli

Želim da činim dobre stvari. Želim da svet postane bolji zato što sam ja živeo. Želim da moj posao, moja porodica ima smisla. Ukoliko nekome ne činite život boljim, gubite vreme. Vaš život će postati bolji kada drugima ulepšate život.Da nisam našao tebe, bio bih ljut na život, pa ne bih imao ništa, kao ni sada, ali ne bih znao šta je sreća. Ne bi ti bilo lakše, ali bi meni bilo teže, i to je pravo. Nikad te više neću ostaviti samu, sve što se desi, desiće nam se zajedno.Hoćemo da vjerujemo da ima ljudi koji mogu više od onog što je obično. I bio je takav, u izvjesnom smislu, mogao je bar po tome kako je primao sve što mu se dešavalo. Osmijehom se namirivao za gubitke, stvorio svoje unutrašnje bogatstvo, vjerovao da u životu nema samo pobjeda i poraza,da postoji i disanje, i gledanje, i slušanje, i riječ i ljubav, i prijateljstvo, i običan život,koji mnogo zavisi samo od nas.Mi smo oboje tako blizu neba, gospođo. Vi zato što ste lijepi, ja – zato što sam star.Znati ne znači biti. Naučeno morate pokušati preneti u svakodnevni život.   Želimo li uspeti u ovom svetu, moramo najpre posedovati samopouzdanje, a zatim samopožrtvovnost.Dajte mi cipele sa visokim štiklama, na njima ću osvojiti svet.