Šta je slava? – Sjajna zakrpa na trošnoj odeći pesnika.


slava-sjajna-zakrpa-na-tronoj-odei-pesnika
aleksandar puškinŠtaslavasjajnazakrpanatronojodećipesnikaje slava– sjajnasjajna zakrpazakrpa nana trošnojtrošnoj odećiodeći pesnikaŠta je slava– sjajna zakrpasjajna zakrpa nazakrpa na trošnojna trošnoj odećitrošnoj odeći pesnika– sjajna zakrpa nasjajna zakrpa na trošnojzakrpa na trošnoj odećina trošnoj odeći pesnika– sjajna zakrpa na trošnojsjajna zakrpa na trošnoj odećizakrpa na trošnoj odeći pesnika

Kako je ljubav u životu žena stvar važna, u delu žene pesnika ona je najčešći sadržaj, najsnažniji podsticaj na pisanje, najzahvalnija inspiracija. Prvo se piše o tome da se želi voliti, da je srce spremno da se preda; posle se peva da se voli, da se pati; i najzad se seća da se jednom volelo. Tako kroz celo stvaralaštvo žene pesnika ljubav se provlači kao svetla nit, kao trag suze. Uz osećanje ljubavi kod mene se vrlo često vezuje osećanje prolaznosti, žaljenje za mladošću.Pesnikov je zadatak traženje. A sposobnost velikih pesnika nalaženje.Šta ti je život danas, ljudi se pretplaćuju na ljubav kao na povoljne telefonske razgovore.Zadovoljstvo češće stanuje u trošnoj kolibi, nego u blistavoj palati!Lepota žene nije u odeći koju ona nosi, figuri o kojoj brine, niti u načinu na koji češlja svoju kosu. Lepota žene je u njenim očima, jer oči su vrata njenog srca, mesta gde ljubav počiva. Istinska lepota žene ogleda se u njenoj duši.Šta briga mačku??Šta miševi misle o njoj ? ! :$ :D