Skoncentrišem se na jednu i jedinu stvar- a ta stvar je da osvojim što više prvenstava što mogu. - Činija Citata

Skoncentrišem se na jednu i jedinu stvar- a ta stvar je da osvojim što više prvenstava što mogu.


skoncentriem-se-na-jednu-i-jedinu-stvar-a-stvar-da-osvojim-to-vie-prvenstava-to-mogu
kobi brajantskoncentriemsenajednujedinustvarstvardaosvojimtovieprvenstavamoguskoncentrišem sese nana jednujednu ii jedinujedinu stvarta stvarstvar jeje dada osvojimosvojim štošto viševiše prvenstavaprvenstava štošto moguskoncentrišem se nase na jednuna jednu ijednu i jedinui jedinu stvara ta stvarta stvar jestvar je daje da osvojimda osvojim štoosvojim što višešto više prvenstavaviše prvenstava štoprvenstava što moguskoncentrišem se na jednuse na jednu ina jednu i jedinujednu i jedinu stvara ta stvar jeta stvar je dastvar je da osvojimje da osvojim štoda osvojim što višeosvojim što više prvenstavašto više prvenstava štoviše prvenstava što moguskoncentrišem se na jednu ise na jednu i jedinuna jednu i jedinu stvara ta stvar je data stvar je da osvojimstvar je da osvojim štoje da osvojim što višeda osvojim što više prvenstavaosvojim što više prvenstava štošto više prvenstava što mogu

Ti si za mene bio pravi blagoslov. I danas shvatam jednu stvar: svaki blagoslov koji odbijemo pretvara se u prokletstvo. Od života više ništa ne tražim. A ti me primoravaš da sagledavam bogatstva i horizonte koje nikad nisam upoznao. Sada, kada ih poznajem, i kada poznajem svoje ogromne mogućnosti, osećaću se gore nego što sam se ranije osećao. Jer znam da mogu da imam sve, a nije mi do toga.Čovek može da kaže da mu život nije promašen ako može bar jednu jedinu stvar da uradi bolje od drugih.Jer teško je držati se prave mere u besedi pa da se sasvim veruje besednikovim rečima: slušalac kome je stvar poznata i koji je njoj naklonjen može lako pomisliti da je u besedi rečeno manje no što bi on želeo da se spomene i što sam zna; a kome je stvar nepoznata on će, kad čuje ono što prevazilazi njegovo shvatanje, iz pakosti reći da je besednik mnogo šta preterao u svojoj pohvali.Ljubav je stvar osećanja, a ne volje. Ne mogu voleti zato što hoću, a još manje zato što moram, stoga je obavezna ljubav glupost.Kao dijete idealizirao sam sportaše pobjednike. Jedna je stvar idealizirati heroje, a potpuno druga stvar je zamišljati sebe na njihovom mjestu. Kad sam vidio izvanredne ljude, rekao sam sebi: Ja mogu biti na tom mjestu.Sve dobre knjige imaju jednu stvar zajedničku - istinitije su nego što bi to bilo da se stvarno dogode.