Sedam puta proveri jezik pre nego što počneš da govoriš.


sedam-puta-proveri-jezik-pre-nego-to-pone-da-govori
lav tolstojsedamputaproverijezikprenegotopočnedagovorisedam putaputa proveriproveri jezikjezik prepre negonego štošto počnešpočneš dada govorišsedam puta proveriputa proveri jezikproveri jezik prejezik pre negopre nego štonego što počneššto počneš dapočneš da govorišsedam puta proveri jezikputa proveri jezik preproveri jezik pre negojezik pre nego štopre nego što počnešnego što počneš dašto počneš da govorišsedam puta proveri jezik preputa proveri jezik pre negoproveri jezik pre nego štojezik pre nego što počnešpre nego što počneš danego što počneš da govoriš

Sedam puta proveri jezik pre nego što počneš da govorišMoraš umreti nekoliko puta pre nego što zaista počneš živeti.Uvek radi dok si trezan ono što govoriš da ćeš uraditi dok si pijan. To će te naučiti da držiš jezik zavezanim!Čovek ima dva uha i jedan jezik, da bi mogao dva puta više saslušati nego pričati.Pre nego što samom sebi utvrdiš dijagnozu depresije ili niskog samopouzdanja, proveri da nisi prosto okružen seronjama… :DPre nego što počneš da upireš prstom u mene, uveri se da su tvoje ruke čiste.