Samo sečem tu između redaka svog pisma, pod sjajem tvojih očiju, na dahu s tvojih usana kao kroz prekrasan, srećan dan. - Činija Citata

Samo sečem tu između redaka svog pisma, pod sjajem tvojih očiju, na dahu s tvojih usana kao kroz prekrasan, srećan dan.


samo-seem-izmeu-redaka-svog-pisma-pod-sjajem-tvojih-oiju-na-dahu-s-tvojih-usana-kao-kroz-prekrasan-srean-dan
franc kafkasamosečemizmeđuredakasvogpismapodsjajemtvojihočijunadahuusanakaokrozprekrasansrećandansamo sečemsečem tutu izmeđuizmeđu redakaredaka svogsvog pismapod sjajemsjajem tvojihtvojih očijuna dahudahu ss tvojihtvojih usanausana kaokao krozkroz prekrasansrećan dansamo sečem tusečem tu izmeđutu između redakaizmeđu redaka svogredaka svog pismapod sjajem tvojihsjajem tvojih očijuna dahu sdahu s tvojihs tvojih usanatvojih usana kaousana kao krozkao kroz prekrasansamo sečem tu izmeđusečem tu između redakatu između redaka svogizmeđu redaka svog pismapod sjajem tvojih očijuna dahu s tvojihdahu s tvojih usanas tvojih usana kaotvojih usana kao krozusana kao kroz prekrasansamo sečem tu između redakasečem tu između redaka svogtu između redaka svog pismana dahu s tvojih usanadahu s tvojih usana kaos tvojih usana kao kroztvojih usana kao kroz prekrasan

Volim te,volim,zasto bih krila sa tvojih usana otrov bih pilaDok sam s tobom govorio telefonom moja krv je tekla žicom do tvojih usta i telefonska mreža se pretvarala u krvotok.Razlika između pravih i lažnih uspomena je isto kao i razlika između pravih i lažnih dijamanata; oni lažni uvek izgledaju stvarno i sijaju najjačim sjajem.Kako će ti biti sutra ovisi od tvojih djela.Smatraj svaki dan kao jedan ceo, otpočet i završen život. Odživi ga kao celinu, a ne kao deo. Nek se svaki tvoj dan odroni od tebe kao ceo jedan čovek s kojim ćeš želeti da se opet sastaneš kao s prijateljem i da ga bez stida pokažeš vasioni.Ovo je kuća ljubavi, a ne dom tvoga oca ili tvojih sestara. Ko glavu svoju odsijeca, na tle je stavlja, taj stječe pravo na ulaz. Da, ko glavu odsijeca, na tle je stavlja i potom nogama gazi. Dođi ako si spreman na to.