Samo ono što je bitno ima vrednosti. Ostalo je sve priča o bitnosti i vrednosti. No, bitnošću se ne može ono što čas jeste, a čas nije.


samo-ono-to-bitno-ima-vrednosti-ostalo-sve-pria-o-bitnosti-i-vrednosti-no-bitnou-se-ne-moe-ono-to-as-jeste-a-as-nije
nikolaj velimirovićsamoonotobitnoimavrednostiostalosvepričabitnostinobitnoćusenemožečasjestenijesamo onoono štošto jeje bitnobitno imaima vrednostiostalo jeje svesve pričapriča oo bitnostibitnosti ii vrednostibitnošću sese nene možemože onoono štošto časčas jestečas nijesamo ono štoono što ješto je bitnoje bitno imabitno ima vrednostiostalo je sveje sve pričasve priča opriča o bitnostio bitnosti ibitnosti i vrednostibitnošću se nese ne možene može onomože ono štoono što časšto čas jestea čas nijesamo ono što jeono što je bitnošto je bitno imaje bitno ima vrednostiostalo je sve pričaje sve priča osve priča o bitnostipriča o bitnosti io bitnosti i vrednostibitnošću se ne možese ne može onone može ono štomože ono što časono što čas jestesamo ono što je bitnoono što je bitno imašto je bitno ima vrednostiostalo je sve priča oje sve priča o bitnostisve priča o bitnosti ipriča o bitnosti i vrednostibitnošću se ne može onose ne može ono štone može ono što časmože ono što čas jeste

Čovek zaista dobije ono sto želi. Samo što, zaslepljen bleštavim, očaravajućim licem svoje želje, ne vidi njeno mutno i zgrčeno naličje. A ono postoji, i sudbina bira čas kada će ga pokazati svetu.Istinito ili lažno, ono što se priča o ljudima ima četo toliko značaja u njihovu životu, i naročito u njihovoj sudbini, kao i ono što oni rade.Srbi nikud ne idu, ali čas ih ima, čas ih nema. Pojavljuju se i nestaju prema političkim potrebama.Ovosvetska slava je samo dašak vetra koji puše čas tamo, čas ovamo, menjajući ime kao što menja smer.Zahtevati da neko pamti sve što je ikad pročitao, bilo bi isto što i zahtevati da sve ono što je ikad pojeo još uvek nosi u sebi. Od ovoga je živio telesno, a od onoga duševno i tako je postao ono što jeste.Slikаrstvo je zаnаt slepcа, koji ne slikа ono što vidi nego ono što osećа, ono što sаm sebi kаže o onome što je video.