Reči su biseri, ali kad ih je mnogo, gube smisao. - Činija Citata

Reči su biseri, ali kad ih je mnogo, gube smisao.


rei-su-biseri-ali-kad-ih-mnogo-gube-smisao
rečisubiserialikadihmnogogubesmisaoreči susu biseriali kadkad ihih jeje mnogogube smisaoreči su biseriali kad ihkad ih jeih je mnogoali kad ih jekad ih je mnogoali kad ih je mnogo

Reči su ženama najbolji afrodizijak. G-tačka je u ušima. Oni koji traže niže samo gube vreme. :)))Reči su uvek mnogo smelije od dela.Reči nemaju moć da nas povrede, osim kad nam previše znači onaj ko ih izgovori.Mnoge žene mogle bi mnogo i lepo da vole, ali nemaju koga, a sve se prave kao da su već voljene- sramota ih je da priznaju da nisu.Postigao sam stvari koje su mi bitne, a uništiću ih jer samom sebi govorim da su izgubile smisao. Znam da je to laž, da su i dalje bitne i da ću, ako uništim njih, uništiti i samog sebe.Italijani gube fudbalske utakmice kao da je reč o ratovima, a ratove gube kao da su obične fudbalske utakmice.