Reci mi ko ti se divi i reći ću ti ko si. - Činija Citata

Reci mi ko ti se divi i reći ću ti ko si.


reci-mi-ko-ti-se-divi-i-rei-u-ti-ko
antoan de sent egziperirecimikotisedivirećićureci mimi koko titi sese dividivi ii rećireći ćuću titi koko sireci mi komi ko tiko ti seti se divise divi idivi i rećii reći ćureći ću tiću ti koti ko sireci mi ko timi ko ti seko ti se diviti se divi ise divi i rećidivi i reći ćui reći ću tireći ću ti koću ti ko sireci mi ko ti semi ko ti se diviko ti se divi iti se divi i rećise divi i reći ćudivi i reći ću tii reći ću ti koreći ću ti ko si

Reci mi s kim se družiš, pa ću ti reći ko si.Reci mi šta čitaš pa ću ti reći ko si.Reci mi s kim se družiš pa ću ti reći ko si. Znam li čime se baviš, tad znam šta možeš postati.Navedi mi deset reči na španskom jeziku koje su za tebe najlepše i reći ću ti ko si.Ne treba ti niko da ti kaže ko si ti ili šta si ti. Ti si ono što jesi!Voli onog ko` voli tebe,samo pazi da te ne zajebe. Kad ti kaže:umrijet ću zbog tebe,ti mu reci:umri ko` te jebe.! :D