Reci mi ko ti se divi i reći ću ti ko si.


reci-mi-ko-ti-se-divi-i-rei-u-ti-ko
antoan de sent egziperirecimikotisedivirećićureci mimi koko titi sese dividivi ii rećireći ćuću titi koko sireci mi komi ko tiko ti seti se divise divi idivi i rećii reći ćureći ću tiću ti koti ko sireci mi ko timi ko ti seko ti se diviti se divi ise divi i rećidivi i reći ćui reći ću tireći ću ti koću ti ko sireci mi ko ti semi ko ti se diviko ti se divi iti se divi i rećise divi i reći ćudivi i reći ću tii reći ću ti koreći ću ti ko si

Reci mi šta čitaš pa ću ti reći ko si.Reci mi s kim se družiš, pa ću ti reći ko si.Reci mi s kim se družiš pa ću ti reći ko si. Znam li čime se baviš, tad znam šta možeš postati.Apsurdno je reći da muškarac ne može voljeti samo jednu ženu, kao sto je apsurdno reći da muzičar treba više violina da bi svirao istu melodiju.Reci mi i zaboravit ću. Pokaži mi i možda ću zapamtiti. Uključi me i razumjeti ću.Reci mi i ja ću zaboraviti. Poduči me i ja ću se sjetiti. Uključi me u rad i ja ću naučiti.