Reč “nemoguće” ne postoji u mom rečniku.


re-nemogue-ne-postoji-u-mom-reniku
napoleon bonapartareč“nemoguće”nepostojimomrečnikureč “nemoguće”“nemoguće” nene postojipostoji uu mommom rečnikureč “nemoguće” ne“nemoguće” ne postojine postoji upostoji u momu mom rečnikureč “nemoguće” ne postoji“nemoguće” ne postoji une postoji u mompostoji u mom rečnikureč “nemoguće” ne postoji u“nemoguće” ne postoji u momne postoji u mom rečniku

Reč Reč nemoguće ne postoji u mom rečniku.Reč “nemoguće” je jedino moguće naći u rečnicima budala.Strastvenim verovanjem u nešto što još uvek ne postoji, mi to stvaramo. Sve što ne postoji je ono što nismo dovoljno želeli.Strasnim verovanjem u nešto što ne postoji, mi to stvaramo. Ne postoji samo ono što se nedovoljno želi.Ono što je prošlo više ne postoji, ono što će biti još nije došlo. Pa šta onda postoji? Samo ona tačka u kojoj se sastaju prošlo i buduće. Eto, u toj tački je sav naš život.