Ratnici pobednici prvo pobede pa onda idu u rat, dok ratnici gubitnici prvo idu u rat pa onda teže da izbegnu poraz. - Činija Citata

Ratnici pobednici prvo pobede pa onda idu u rat, dok ratnici gubitnici prvo idu u rat pa onda teže da izbegnu poraz.


ratnici-pobednici-prvo-pobede-pa-onda-idu-u-rat-dok-ratnici-gubitnici-prvo-idu-u-rat-pa-onda-tee-da-izbegnu-poraz
sun tzuratnicipobedniciprvopobedepaondaiduratdokratnicigubitnicirattežedaizbegnuporazratnici pobednicipobednici prvoprvo pobedepobede papa ondaonda iduidu uu ratdok ratniciratnici gubitnicigubitnici prvoprvo iduidu uu ratrat papa ondaonda težeteže dada izbegnuizbegnu porazratnici pobednici prvopobednici prvo pobedeprvo pobede papobede pa ondapa onda iduonda idu uidu u ratdok ratnici gubitniciratnici gubitnici prvogubitnici prvo iduprvo idu uidu u ratu rat parat pa ondapa onda težeonda teže dateže da izbegnuda izbegnu porazratnici pobednici prvo pobedepobednici prvo pobede paprvo pobede pa ondapobede pa onda idupa onda idu uonda idu u ratdok ratnici gubitnici prvoratnici gubitnici prvo idugubitnici prvo idu uprvo idu u ratidu u rat pau rat pa ondarat pa onda težepa onda teže daonda teže da izbegnuteže da izbegnu porazratnici pobednici prvo pobede papobednici prvo pobede pa ondaprvo pobede pa onda idupobede pa onda idu upa onda idu u ratdok ratnici gubitnici prvo iduratnici gubitnici prvo idu ugubitnici prvo idu u ratprvo idu u rat paidu u rat pa ondau rat pa onda težerat pa onda teže dapa onda teže da izbegnuonda teže da izbegnu poraz

Telesni brak je samo simbol duhovnog braka. U telesnom braku prvo pristupaju radosti pa onda gorčine, dok u duhovnom prvo gorčine pa radosti.Na pozornici se prvo digne zavesa pa se tada odigrava drama. U životu to drugačije biva: prvo se odigra drama pa se onda podigne zavesa.Razlika između diktature i demokratije je u tome što u demokratiji ljudi prvo glasaju, pa tek onda izvršavaju naređenja, a u diktaturi niko ne traći vreme na glasanje.Iskustvo je nemilosrdan učitelj: prvo nam da packe, pa nas tek onda uči kako treba postupiti.Iskustvo je nemilosrdan učitelj: prvo nam da „packe, pa nas tek onda uči kako treba postupiti.Iskustvo je nemilosrdan učitelj: prvo nam da „packe”, pa nas tek onda uči kako treba postupiti.