Radite samo najbolje što možete. Niko ne može bolje od toga.


radite-samo-najbolje-to-moete-niko-ne-moe-bolje-od-toga
džon vudenraditesamonajboljetomožetenikonemožeboljeodtogaradite samosamo najboljenajbolje štošto možeteniko nene možemože boljebolje odod togaradite samo najboljesamo najbolje štonajbolje što možeteniko ne možene može boljemože bolje odbolje od togaradite samo najbolje štosamo najbolje što možeteniko ne može boljene može bolje odmože bolje od togaradite samo najbolje što možeteniko ne može bolje odne može bolje od toga

Muzika nije samo nešto što nas teši, ili zabavlja, već mnogo više od toga - jedna ideologija. Ljude možete prepoznati po vrsti muzike koju slušaju.Niko nije uspio da pobjegne od svog srca. Zato je bolje slušati šta govori kako nikada ne bi došlo do udarca koji ne očekuješ.Niko ti ne može dati slobodu. Niko ti ne može dati jednakost ili pravdu ili bilo šta drugo. Ukoliko si muško sam ćeš to uzeti.Mi ne držimo veru radi vere, nego radi spasenja duša naših. Niko ne putuje zbog puta, nego zbog nekoga ili nečega što ga očekuje na kraju toga puta. Niko ne baca konop u vodu, u kojoj se neko davi radi konopa, nego radi davljenika, da ga spase.Ako možete nemojte voleti one koji vas ne vole. Ako to ne možete, volite ih samo malo. Ako ni to ne možete, volite ih mnogo ali kratko.Niko mi od ljudi ne može učiniti zlo ako u meni nema ranjivo mesto.