Rađanje je patnja, bolest je patnja, starost je patnja, biti vezan za ono što se ne voli jeste patnja, rastanak od onog što se voli jeste patnja, ne dobiti ono što se želi jeste patnja.


raanje-patnja-bolest-patnja-starost-patnja-biti-vezan-za-ono-to-se-ne-voli-jeste-patnja-rastanak-od-onog-to-se-voli-jeste-patnja-ne-dobiti-ono-to
budarađanjepatnjaboleststarostbitivezanzaonotosenevolijesterastanakodonogdobitiželipatnjarađanje jeje patnjabolest jeje patnjastarost jeje patnjabiti vezanvezan zaza onoono štošto sese nene volivoli jestejeste patnjarastanak odod onogonog štošto sese volivoli jestejeste patnjane dobitidobiti onoono štošto sese želiželi jestejeste patnjarađanje je patnjabolest je patnjastarost je patnjabiti vezan zavezan za onoza ono štoono što sešto se nese ne voline voli jestevoli jeste patnjarastanak od onogod onog štoonog što sešto se volise voli jestevoli jeste patnjane dobiti onodobiti ono štoono što sešto se želise želi jesteželi jeste patnja

Intenzivna, neočekivana patnja prolazi brže od patnje koja je naizgled podnošljiva. Ova patnja traje godinama i da i ne primjetimo izjeda nam dušu, dok jednog dana ne postanemo nesposobni da se oslobodimo gorčine koja nas onda prati do kraja života.Sve je skupo; samo patnja sveta je jeftina; patnja sveta je besplatna.Patnja zadaje bol samo zato što je se bojiš. Ona te proganja zato što bežiš od nje. Ne moraš bežati, ne moraš je se bojati. Moraš voleti. Dakle, voli patnju. Nemoj joj se odupirati, nemoj bežati od nje. Okusi kako je ona u dubini slatka, predaj joj se i nemoj je primati s mržnjom. Tvoja mržnja je to što ti nanosi bol i ništa drugo. Patnja nije patnja, smrt nije smrt, ako ih ti ne učiniš time.Naricanjem i plakanjem um ne biva ništa mirniji, već se patnja samo uvećava.Sreća je blagoslov za telo, ali patnja razvija snagu uma.Ničija patnja nije veća od one koju je priroda odredila.