Prvo i prvo, ne vjerujte obećanjima.


prvo-i-prvo-ne-vjerujte-obeanjima
paulo koeljoprvoprvonevjerujteobećanjimaprvo ii prvone vjerujtevjerujte obećanjimaprvo i prvone vjerujte obećanjima

Prvo i prvo, ne verujte obećanjima.Na pozornici se prvo digne zavesa pa se tada odigrava drama. U životu to drugačije biva: prvo se odigra drama pa se onda podigne zavesa.Telesni brak je samo simbol duhovnog braka. U telesnom braku prvo pristupaju radosti pa onda gorčine, dok u duhovnom prvo gorčine pa radosti.I život i smrt, i budnost i san, i mladost i starost, ostaje u nama kao jedno, ujedinjeno, jer je prvo, promenivši se, postalo drugo, a kad se ono drugo promijeni, ostaje prvo.Ratnici pobednici prvo pobede pa onda idu u rat, dok ratnici gubitnici prvo idu u rat pa onda teže da izbegnu poraz.Prvo skoči pa reci hop.