Prvi korak ste načinili kada ste poverovali da možete.


prvi-korak-ste-nainili-kada-ste-poverovali-da-moete
vil smitprvikorakstenačinilikadapoverovalidamožeteprvi korakkorak steste načinilinačinili kadakada steste poverovalipoverovali dada možeteprvi korak stekorak ste načiniliste načinili kadanačinili kada stekada ste poverovaliste poverovali dapoverovali da možeteprvi korak ste načinilikorak ste načinili kadaste načinili kada stenačinili kada ste poverovalikada ste poverovali daste poverovali da možeteprvi korak ste načinili kadakorak ste načinili kada steste načinili kada ste poverovalinačinili kada ste poverovali dakada ste poverovali da možete

Celokupna borba za osnovu ima obmanu. Zato, kada ste spremni za napad, delujte nesposobno. Kada koristite svoje snage, delujte neaktivno. Kada ste blizu, naterajte ih da veruju da ste daleko. Kada ste daleko, naterajte ih da veruju da ste blizu.Gde ste drugarice,sve velike lavice nekada ste bile ribe,a sad ste konobarice mastale o sreci,skoli,milionima… sada kad vas vidim,sve ste sa kurtonima Pljuvali ...Mislite li da možete – ili mislite da ne možete – u pravu ste!Um je granica. Dokle god uspomoć uma možete sebe da vidite kako ste uspeli, to znači da to možete i da ostvarite.Najveća greška koju možete da načinite je da razdvojite talenat od veštine. Rodili ste se talentovani. Veština je ono što se razvija kada satima i satima radite na sebi.Čovek uzima onoliko slobode koliki mu je kapacitet pluća. Morate sami da rizikujete i da to platite na razne načine. Naravno, mogu vam brojati do deset, ali ako ste pravi, ako ste rodjeni borac, ako ste žilavi, vi ćete ustati sa patosa i ponovo se vratiti u ring. Slobode, dakle, uzimate onoliko koliko vam treba i plaćate onu cenu na koju ste spremni.