Prošlo bi čitavo veče, a da se ne dodirnemo, ali odavno znam da u tome i jeste čarolija. - Činija Citata

Prošlo bi čitavo veče, a da se ne dodirnemo, ali odavno znam da u tome i jeste čarolija.


prolo-bi-itavo-vee-a-da-se-ne-dodirnemo-ali-odavno-znam-da-u-tome-i-jeste-arolija
Đorđe balaševićprolobičitavovečedasenedodirnemoaliodavnoznamtomejestečarolijaprošlo bibi čitavočitavo večeda sese nene dodirnemoali odavnoodavno znamznam dada uu tometome ii jestejeste čarolijaprošlo bi čitavobi čitavo večea da seda se nese ne dodirnemoali odavno znamodavno znam daznam da uda u tomeu tome itome i jestei jeste čarolijaprošlo bi čitavo večea da se neda se ne dodirnemoali odavno znam daodavno znam da uznam da u tomeda u tome iu tome i jestetome i jeste čarolijaa da se ne dodirnemoali odavno znam da uodavno znam da u tomeznam da u tome ida u tome i jesteu tome i jeste čarolija

Zamislite tu nesreću kad neko ne ume da bude ono što zaista jeste, i da u tome što jeste bude i svečan i uspravan, nego vam stalno zavidi što ne zna da bude: vi.I ne znam šta je jače, šta je važnije, i zato se ispitujemo i čekamo. Bez ikakve logike, dirnut sam što osjećam da sam joj potreban i sto me gleda drukčije nego ikoga drugog, a baš toga se bojim. Žao bi mi bilo da joj nanesem bol, a sigurno bi tako bilo. Ili vrlo vjerovatno. Užasavaju me obaveze, mogle bi da budu mučne, a privlači me što ih ona nudi. To rađa nadmoćnost, koja može da bude surova, ali i velikodušna: čuvam se i jednog i drugog.Ljubav ne postavlja suvišna pitanja, jer ako počnemo da mislimo, počinjemo i da se plašimo. To je neki neobjašnjivi strah, i ne vrijedi ni da ga prevodimo u riječi. Možda je to strah od prezira, od neprihvatanja, strah da se ne prekine čarolija. Izgleda smješno, ali je tako.Tajna da se bude dosadan jeste u tome da se kaže sve.Tajne su kao device - s njima se mora nežno. Bilo bi tako slatko naprosto im strgnuti bluzicu, a opet, čarolija je potpuna tek ako ih pustiš da se same otkriju.Tajne su kao device – s njima se mora nežno. Bilo bi tako slatko naprosto im strgnuti bluzicu, a opet, čarolija je potpuna tek ako ih pustiš da se same otkriju.