Prijatelj je najbolja imovina u životu.


prijatelj-najbolja-imovina-u-ivotu
latinske posloviceprijateljnajboljaimovinaživotuprijatelj jeje najboljanajbolja imovinaimovina uu životuprijatelj je najboljaje najbolja imovinanajbolja imovina uimovina u životuprijatelj je najbolja imovinaje najbolja imovina unajbolja imovina u životuprijatelj je najbolja imovina uje najbolja imovina u životu

U zdrava čovjeka imovina je čitava.Ti si najbolja stvar koja mi se desila u životu. Klimnuo sam glavom. Znam lutko, jer ti si najgora koja se desila u mom. To obično ide u paru.Pomisao da ću uskoro biti mrtav je najbolja stvar koja mi je pomogla u donošenju velikih odluka u životu. To je zato što skoro sve – sva tuđa očekivanja, sav ponos, sav strah od sramote i neuspeha – se jednostavno sklone sa puta kada se suoče sa smrti, ostavljajući samo ono što je zaista važno.Prijatelj ti sluzi da mu zagorcas dan.Prijatelj svih nije ničiji prijatelj.Amicus animae dimidium – Prijatelj je polovica duše.