Prepucavanje i prozivanje u VB i Farmi je kao takmicenje na Paraolimpijadi. Cak i kada pobede i dalje ostaju retardi. By Maja - Činija Citata

Prepucavanje i prozivanje u VB i Farmi je kao takmicenje na Paraolimpijadi. Cak i kada pobede i dalje ostaju retardi.  By Maja


prepucavanje-i-prozivanje-u-vb-i-farmi-kao-takmicenje-na-paraolimpijadi-cak-i-kada-pobede-i-dalje-ostaju-retardi-by-maja
prepucavanjeprozivanjevbfarmikaotakmicenjenaparaolimpijadicakkadapobededaljeostajuretardibymajaprepucavanje ii prozivanjeprozivanje uu vbvb ii farmifarmi jeje kaokao takmicenjetakmicenje nana paraolimpijadicak ii kadakada pobedepobede ii daljedalje ostajuostaju retardiretardibyby majaprepucavanje i prozivanjei prozivanje uprozivanje u vbu vb ivb i farmii farmi jefarmi je kaoje kao takmicenjekao takmicenje natakmicenje na paraolimpijadicak i kadai kada pobedekada pobede ipobede i daljei dalje ostajudalje ostaju retardiostaju retardiby majaprepucavanje i prozivanje ui prozivanje u vbprozivanje u vb iu vb i farmivb i farmi jei farmi je kaofarmi je kao takmicenjeje kao takmicenje nakao takmicenje na paraolimpijadicak i kada pobedei kada pobede ikada pobede i daljepobede i dalje ostajui dalje ostaju retardidalje ostaju retardiprepucavanje i prozivanje u vbi prozivanje u vb iprozivanje u vb i farmiu vb i farmi jevb i farmi je kaoi farmi je kao takmicenjefarmi je kao takmicenje naje kao takmicenje na paraolimpijadicak i kada pobede ii kada pobede i daljekada pobede i dalje ostajupobede i dalje ostaju retardii dalje ostaju retardi

Ekspert je covek koji je napravio sve greske koje se mogu napraviti u poslu u kojim se bavi. By MajaJovana Pavlovic i Maja Miljkovic iz škole ETŠ Nikola Tesla su veoma lepe devojke i svi se pale na njih.A dešava se opet i ovako kao ovo sada njemu, da slučajno sretneš stvorenje bez naročitog značenja i vrednosti, a spotakneš se na njega kao na kamen u mraku; i to je dovoljno da propadneš potpuno i zauvek.Postoji jedna veoma bitna stvar koju ćete shvatiti tek kada sve ovo bude gotovo i kada se vratite kući. Zahvaljivaćete Bogu kada dvadeset godina kasnije budete sedeli pored kamina sa svojim unukom na kolenu i kada vas bude pitao šta ste radili u ratu, nećete morati da ga prebacite na drugo koleno, nakašljete se i kažete: „Lopatao sam balegu u Luizijani.“Istina je da je život nepodnošljiv, samo što je većina ljudi naučeno da se pretvara da nije tako. S vremena na vreme neko se ubije ili ga odvedu u ludnicu,ali najveći deo mase tera dalje i dalje pretvarajući se da je sve normalno i prijatno.A volela ga je puno, i previše ako mene pitate. Mislim da ni sama nije znala zašto i na koji način, ali volela ga je. Koketirala je sa drugima, da se razumemo, i ljubila je druge, puno njih. Ali nije imala tu iskru u očima i taj osmeh na licu kao kada bi pričala sa njim.