Pravi prijatelj je ona osoba koja te drži za ruku, a dodiruje tvoje srce.


pravi-prijatelj-ona-osoba-koja-te-dri-za-ruku-a-dodiruje-tvoje-srce
gabrijel garsija markespraviprijateljonaosobakojatedržizarukudodirujetvojesrcepravi prijateljprijatelj jeje onaona osobaosoba kojakoja tete držidrži zaza rukudodiruje tvojetvoje srcepravi prijatelj jeprijatelj je onaje ona osobaona osoba kojaosoba koja tekoja te držite drži zadrži za rukua dodiruje tvojedodiruje tvoje srcepravi prijatelj je onaprijatelj je ona osobaje ona osoba kojaona osoba koja teosoba koja te držikoja te drži zate drži za rukua dodiruje tvoje srcepravi prijatelj je ona osobaprijatelj je ona osoba kojaje ona osoba koja teona osoba koja te držiosoba koja te drži zakoja te drži za ruku

Ni jedna osoba ne zaslužuje tvoje suze, a ona koja ih zaslužuje neće te nikada rasplakati.Zaprosio bih tvoju ruku, zaprosio bih tvoje usne, zaprosio bih tvoje korake, zaprosio bih tvoj pogled, zaprosio bih tvoje puteve, zaprosio bih tvoje oči, zaprosio bih tvoje ikada potekle suze, zaprosio bih tvoje osmehe, zaprosio bih tvoje uzdahe, zaprosio bih tvoje snove. Klečeći bih ti izjavio ljubav i zaprosio srce. Hoćes li mi biti vazduh?Pravog muškarca, s kojim ćete trajati, nećete prepoznati po izgledu, po diplomi, po inteligenciji. Onog pravog prepoznaćete po načinu kako vas drži za ruku, kako vas ljubi, kako vas grli – ni prečvrsto da ostanete bez daha, a ni prelabavo da nestanete bez traga. Pravi vas drži taman onako kao treba, da znate čiji ste.Pravog muškarca, s kojim ćete trajati, nećete prepoznati po izgledu, po diplomi, po inteligenciji. Onog pravog prepoznaćete po načinu kako vas drži za ruku, kako vas ljubi, kako vas grli - ni prečvrsto da ostanete bez daha, a ni prelabavo da nestanete bez traga. Pravi vas drži taman onako kao treba, da znate čiji ste.Danas cura sa brkovima drži za ruku momka sa počupanim obrvama!Od deset osoba koje govore o nama devet nas ogovara, a često ona jedina koja nas hvali – čini to loše.