Pravednost vlada tamo gdje se oni kojih se neko zlo ne tiče razoružaju jednako kao i oni koje je to zlo zadesilo. - Činija Citata

Pravednost vlada tamo gdje se oni kojih se neko zlo ne tiče razoružaju jednako kao i oni koje je to zlo zadesilo.


pravednost-vlada-tamo-gdje-se-oni-kojih-se-neko-zlo-ne-tie-razoruaju-jednako-kao-i-oni-koje-to-zlo-zadesilo
platonpravednostvladatamogdjeseonikojihnekozlonetičerazoružajujednakokaokojetozadesilopravednost vladavlada tamotamo gdjegdje sese onioni kojihkojih sese nekoneko zlozlo nene tičetiče razoružajurazoružaju jednakojednako kaokao ii onioni kojekoje jezlo zadesilopravednost vlada tamovlada tamo gdjetamo gdje segdje se onise oni kojihoni kojih sekojih se nekose neko zloneko zlo nezlo ne tičene tiče razoružajutiče razoružaju jednakorazoružaju jednako kaojednako kao ikao i onii oni kojeoni koje jeje to zlopravednost vlada tamo gdjevlada tamo gdje setamo gdje se onigdje se oni kojihse oni kojih seoni kojih se nekokojih se neko zlose neko zlo neneko zlo ne tičezlo ne tiče razoružajune tiče razoružaju jednakotiče razoružaju jednako kaorazoružaju jednako kao ijednako kao i onikao i oni kojei oni koje jekoje je to zloje to zlo zadesilopravednost vlada tamo gdje sevlada tamo gdje se onitamo gdje se oni kojihgdje se oni kojih sese oni kojih se nekooni kojih se neko zlokojih se neko zlo nese neko zlo ne tičeneko zlo ne tiče razoružajuzlo ne tiče razoružaju jednakone tiče razoružaju jednako kaotiče razoružaju jednako kao irazoružaju jednako kao i onijednako kao i oni kojekao i oni koje jeoni koje je to zlokoje je to zlo zadesilo

Ako ljubav zavisi od naše slobodne volje, zašto ne prestanu da se vole oni koji bi hteli da prestanu? Naprotiv, plaču od bola i robuju ljubavi, čak i oni ponosni ljudi koji inače smatraju ropstvo za najveće zlo; i rado se lišavaju zbog ljubavi nečeg čega se nikada nisu hteli odreći; i nose svoju ljubav kao bolest i okov; i žive u strahu da ne izgube samo onog kog vole.Ako ljubav zavisi od naše slobodne volje, zašto ne prestanu voljeti oni koji bi htjeli prestati? Naprotiv, plaču od bola i robuju ljubavi, čak i oni ponosni ljudi koji inače smatraju ropstvo za najveće zlo; rado se lišavaju zbog ljubavi nečeg čega se inače nikad nisu htjeli odreći; i nose svoju ljubav kao bolest ili okov; i žive u strahu da ne izgube samo onog koga vole.Na koja četiri načina se čini zlo? Vođeni žudnjom činimo zlo. Vođeni ljutnjom činimo zlo. Vođeni neznanjem činimo zlo. Vođenji strahom činimo zlo.Kad jednom priviknemo svoju savest da nešto primi kao „nužno zlo”, to uskoro počinje sve više da nam izgleda kao nužno, a sve manje kao zlo.Kad jednom priviknemo svoju savjest da nešto primi kao „nužno zlo”, to uskoro počinje sve više da nam izgleda kao nužno, a sve manje kao zlo.Ne možes samo pitati korisnike šta je to što oni žele i onda se truditi da im to i daš. Dok ti to napraviš, oni će poželeti nešto drugo.