Praštajući, čovek se uzdiže iznad onih koji ga vredjaju.


pratajui-ovek-se-uzdie-iznad-onih-koji-ga-vredjaju
napoleon bonapartapratajućičovekseuzdižeiznadonihkojigavredjajučovek sese uzdižeuzdiže iznadiznad onihonih kojikoji gaga vredjajučovek se uzdižese uzdiže iznaduzdiže iznad onihiznad onih kojionih koji gakoji ga vredjajučovek se uzdiže iznadse uzdiže iznad onihuzdiže iznad onih kojiiznad onih koji gaonih koji ga vredjajučovek se uzdiže iznad onihse uzdiže iznad onih kojiuzdiže iznad onih koji gaiznad onih koji ga vredjaju

Praštajući, čovek se uzdiže iznad onih koji ga vređaju.Čovek treba da se oseća iznad lavova, tigrova, zvezda; da je iznad svega u prirodi, čak i iznad onoga što je pojmljivo i izgleda čudnovato – u protivnom, on nije čovek, već miš koji se svega plaši.Dugi su i zamršeni računi i obračuni između onih koji imaju i ne daju i onih koji nemaju ništa do svojih potreba.Više ima onih koji su u posedu bogatstva, nego onih koji poseduju bogastvo.Ne bojite se onih koji tvrde već onih koji izbegavaju.Takav je život da čovek često mora da se stidi onoga što je najlepše u njemu i da upravo to skriva od sveta, pa i od onih koji su mu najbliži.