Pošteni ljudi ne boje se ni svetla ni mraka.


poteni-ljudi-ne-boje-se-svetla-mraka
engleske poslovicepoteniljudinebojesesvetlamrakapošteni ljudiljudi nene bojeboje sese nini svetlasvetla nini mrakapošteni ljudi neljudi ne bojene boje seboje se nise ni svetlani svetla nisvetla ni mrakapošteni ljudi ne bojeljudi ne boje sene boje se niboje se ni svetlase ni svetla nini svetla ni mrakapošteni ljudi ne boje seljudi ne boje se nine boje se ni svetlaboje se ni svetla nise ni svetla ni mraka

Lako možemo oprostiti djetetu koje se boji mraka. Prava tragedija u životu su ljudi koji se boje svjetlosti.Siromaha ne žele ni ljudi ni Bog.Ima ljudi, mada su retki, kojima ni bol ni misao ne unište vedrinu i jednostavnost. Čak ih učine boljim.Ženi ne veruj ni danas, ni juče, ni sutra.Ukoliko pogledamo opšte prihvaćenu definiciju hrabrosti kao osobinu koja ne poznaje strah, onda ja nikada nisam video hrabrog čoveka. Svi ljudi se boje. Što su pametniji, sve se više boje.Ne može se postići ni umeće ni mudrost ako se ne uči.