Postoji milion gradova u koje možeš da odeš, ali samo jedan u koji možeš da se vraćaš.


postoji-milion-gradova-u-koje-moe-da-ode-ali-samo-jedan-u-koji-moe-da-se-vraa
Đorđe balaševićpostojimiliongradovakojemožedaodealisamojedankojisevraćapostoji milionmilion gradovagradova uu kojekoje možešmožeš dada odešali samosamo jedanjedan uu kojikoji možešmožeš dada sese vraćašpostoji milion gradovamilion gradova ugradova u kojeu koje možeškoje možeš damožeš da odešali samo jedansamo jedan ujedan u kojiu koji možeškoji možeš damožeš da seda se vraćašpostoji milion gradova umilion gradova u kojegradova u koje možešu koje možeš dakoje možeš da odešali samo jedan usamo jedan u kojijedan u koji možešu koji možeš dakoji možeš da semožeš da se vraćašpostoji milion gradova u kojemilion gradova u koje možešgradova u koje možeš dau koje možeš da odešali samo jedan u kojisamo jedan u koji možešjedan u koji možeš dau koji možeš da sekoji možeš da se vraćaš

Postoji milion gradova u koje možeš da odeš, ali samo jedan u koji možeš da se vraćašPostoji mnogo dobrih filmova koji su osvojili Oskara, ali isto tako postoji mnogo dobrih filmova koji nisu. Tvoje je samo da radiš najbolje što možeš.Ti možeš čovjeka vratiti na pravi put, ali mu ne možeš grijehe oprostiti.Ne možeš pobeći od beskraja, bekstvom u neki drugi beskraj, ne možeš pobeći od istovetnog obmanjujući se da možeš da pronadeš različito.Ne možeš pobeći od beskraja, bekstvom u neki drugi beskraj, ne možeš pobeći od istovetnog obmanjujući se da možeš da pronađeš različito.Kada misliš da ne možeš, još jedan pokušaj će biti upravo onaj koji će promeniti nešto.