Poslednji hrišćanin je umro na krstu.


poslednji-hrianin-umro-na-krstu
fridrih ničeposlednjihrićaninumronakrstuposlednji hrišćaninhrišćanin jeje umroumro nana krstuposlednji hrišćanin jehrišćanin je umroje umro naumro na krstuposlednji hrišćanin je umrohrišćanin je umro naje umro na krstuposlednji hrišćanin je umro nahrišćanin je umro na krstu

Ja bih postao hrišćanin kad bi hriršćani bili hrišćani sva dvadeset i četiri časa dnevno.Niko nije umro od prokletstva, ni preživeo od blagoslova,Sigurni je umro od starosti, a oprezni mu išao na pogreb!Za sutra odgađaj samo one stvari zbog kojih bi umro ako bi ih ostavio nezavršene.Život bilo kojeg čoveka se završava na isti način. Jedina razlika su detalji kako je ko živeo i kako je ko umro.‎1920- grof Drakula se hranio krvlju mladih devica…. 2012- grof Drakula umro od gladi.