Poslednji hrišćanin je umro na krstu.


poslednji-hrianin-umro-na-krstu
fridrih ničeposlednjihrićaninumronakrstuposlednji hrišćaninhrišćanin jeje umroumro nana krstuposlednji hrišćanin jehrišćanin je umroje umro naumro na krstuposlednji hrišćanin je umrohrišćanin je umro naje umro na krstuposlednji hrišćanin je umro nahrišćanin je umro na krstu

Sigurni je umro od starosti, a oprezni mu išao na pogreb!Život bilo kojeg čoveka se završava na isti način. Jedina razlika su detalji kako je ko živeo i kako je ko umro.Ja bih postao hrišćanin kad bi hriršćani bili hrišćani sva dvadeset i četiri časa dnevno.Neko je nazvao sve novine u Njujorku i rekao im da sam umro. Kasnije su mi rekli da je to bila moja bivša žena, a pošto sam ih imao nekoliko ni na jednu ne možeš upreti prstom.Niko nije umro od prokletstva, ni preživeo od blagoslova,Za sutra odgađaj samo one stvari zbog kojih bi umro ako bi ih ostavio nezavršene.