Poslednja tri od četiri ponavljanja tokom vežbi su ono što vodi ka porastu mišića. Bol je ono što razdvaja šampiona od nekoga ko nije šampion. Upravo to je ono što nedostaje većini ljudi, snaga da nastave i pored bola bez obzira na posledice.


poslednja-tri-od-etiri-ponavljanja-tokom-vebi-su-ono-to-vodi-ka-porastu-miia-bol-ono-to-razdvaja-ampiona-od-nekoga-ko-nije-ampion-upravo-to-ono-to
arnold Švarcenegerposlednjatriodčetiriponavljanjatokomvežbisuonotovodikaporastumiićabolrazdvajaampionanekogakonijeampionupravotonedostajevećiniljudisnagadanastaveporedbolabezobziranaposlediceposlednja tritri odod četiričetiri ponavljanjaponavljanja tokomtokom vežbivežbi susu onoono štošto vodivodi kaka porastuporastu mišićabol jeje onoono štošto razdvajarazdvaja šampionašampiona odod nekoganekoga koko nijenije šampionje onoono štošto nedostajenedostaje većinivećini ljudisnaga dada nastavenastave ii poredpored bolabola bezbez obziraobzira nana poslediceposlednja tri odtri od četiriod četiri ponavljanjačetiri ponavljanja tokomponavljanja tokom vežbitokom vežbi suvežbi su onosu ono štoono što vodišto vodi kavodi ka porastuka porastu mišićabol je onoje ono štoono što razdvajašto razdvaja šampionarazdvaja šampiona odšampiona od nekogaod nekoga konekoga ko nijeko nije šampionupravo to jeje ono štoono što nedostaješto nedostaje većininedostaje većini ljudisnaga da nastaveda nastave inastave i poredi pored bolapored bola bezbola bez obzirabez obzira naobzira na posledice

Poteškoća je u ovome: spoznaja zavisi od nečega što se nalazi izvan nje da bi dokazala svoju ispravnost. Obzirom da je baš to od čega je zavisna neizvesno, kako onda mogu znati da ono što nazivam prirodom nije čovek, a ono što nazivam ljudskim da nije u biti priroda? Potreban je istinski čovek da bi postojala istinska spoznaja.Kasno je, sećanja, uzalud se javljate, beskorisne su vaše nemoćne utehe i podsećanja na ono što je moglo biti jer što nije bilo, nije ni moglo biti, a uvek izgleda lepo ono što se nije ostvarilo.Slikаrstvo je zаnаt slepcа, koji ne slikа ono što vidi nego ono što osećа, ono što sаm sebi kаže o onome što je video.Slikаrstvo je zаnаt slepcа, koji ne slikа ono što vidi nego ono što osećа, ono što sаm sebi kаže o onome što je vidio.Zahtevati da neko pamti sve što je ikad pročitao, bilo bi isto što i zahtevati da sve ono što je ikad pojeo još uvek nosi u sebi. Od ovoga je živio telesno, a od onoga duševno i tako je postao ono što jeste.Ono sto nam najviše nedostaje u životu, to je neko ko bi nas prisiljavao da činimo ono što možemo.