Pored svih igračaka na svetu, ljudi izaberu osećanja da se igraju sa njima…


pored-svih-igraaka-na-svetu-ljudi-izaberu-oseanja-da-se-igraju-njima
poredsvihigračakanasvetuljudiizaberuosećanjadaseigrajunjima…pored svihsvih igračakaigračaka nana svetuljudi izaberuizaberu osećanjaosećanja dada sese igrajuigraju sasa njima…pored svih igračakasvih igračaka naigračaka na svetuljudi izaberu osećanjaizaberu osećanja daosećanja da seda se igrajuse igraju saigraju sa njima…pored svih igračaka nasvih igračaka na svetuljudi izaberu osećanja daizaberu osećanja da seosećanja da se igrajuda se igraju sase igraju sa njima…pored svih igračaka na svetuljudi izaberu osećanja da seizaberu osećanja da se igrajuosećanja da se igraju sada se igraju sa njima…

Ljudi se menjaju, sa njima se menjaju i osećanja. Ako se ljubav koja je nekad postojala vremenom ugasila, ne znači da nije bila stvarna ili iskrena.  Znači ...Mladi ljudi koji žele da se uzmu liče na ribice koje se igraju pred ribarskom mrežom: sve žure i guraju se da uđu unutra, dok se nesrećnice koje su već unutra uzalud muče da izađu napolje.Guca – jedino mesto u svetu gde stranci igraju kako Srbi sviraju.Čuvajte se ponedeljka! To je dan kada ljudi na vas najviše navaljuju, kad se poslovi javljaju sa svih strana. To je, često, dan prenagljenih zaključaka i suviše brzih odluka.Pored svih počasti koje mu se odaju, iskustvo je uzaludno i nepotrebno. Iskustvom se niko nikad nije mogao koristiti, čak ni ličnim. Iskustvo je staro i gorko, teško i crno.Pre sam mislila da sam najčudnija osoba na svetu, ali onda sam pomislila da od toliko ljudi na svetu, mora da postoji neko baš kao ja ko se oseća bizarno i defektno na način na koji se ja osećam. Onda bih je tako zamišljala, misleći da i ona tamo negde tako zamišlja mene. Nadam se, ako si tamo negde i čitaš sada ovo, da znaš da je istina da sam ovde i da sam čudna kao i ti.