Ponekad te sanjam tako stvarno da pred svitanje svud po sobi svetlucaju zaboravljene šnalice i brošići. Ali buđenje me uvek sačeka na kvarno. - Činija Citata

Ponekad te sanjam tako stvarno da pred svitanje svud po sobi svetlucaju zaboravljene šnalice i brošići. Ali buđenje me uvek sačeka na kvarno.


ponekad-te-sanjam-tako-stvarno-da-pred-svitanje-svud-po-sobi-svetlucaju-zaboravljene-nalice-i-broii-ali-buenje-me-uvek-eka-na-kvarno
Đorđe balaševićponekadtesanjamtakostvarnodapredsvitanjesvudposobisvetlucajuzaboravljenenalicebroićialibuđenjemeuveksačekanakvarnoponekad tete sanjamsanjam takotako stvarnostvarno dada predpred svitanjesvitanje svudsvud popo sobisobi svetlucajusvetlucaju zaboravljenezaboravljene šnalicešnalice ii brošićiali buđenjebuđenje meme uvekuvek sačekasačeka nana kvarnoponekad te sanjamte sanjam takosanjam tako stvarnotako stvarno dastvarno da predda pred svitanjepred svitanje svudsvitanje svud posvud po sobipo sobi svetlucajusobi svetlucaju zaboravljenesvetlucaju zaboravljene šnalicezaboravljene šnalice išnalice i brošićiali buđenje mebuđenje me uvekme uvek sačekauvek sačeka nasačeka na kvarnoponekad te sanjam takote sanjam tako stvarnosanjam tako stvarno datako stvarno da predstvarno da pred svitanjeda pred svitanje svudpred svitanje svud posvitanje svud po sobisvud po sobi svetlucajupo sobi svetlucaju zaboravljenesobi svetlucaju zaboravljene šnalicesvetlucaju zaboravljene šnalice izaboravljene šnalice i brošićiali buđenje me uvekbuđenje me uvek sačekame uvek sačeka nauvek sačeka na kvarnoponekad te sanjam tako stvarnote sanjam tako stvarno dasanjam tako stvarno da predtako stvarno da pred svitanjestvarno da pred svitanje svudda pred svitanje svud popred svitanje svud po sobisvitanje svud po sobi svetlucajusvud po sobi svetlucaju zaboravljenepo sobi svetlucaju zaboravljene šnalicesobi svetlucaju zaboravljene šnalice isvetlucaju zaboravljene šnalice i brošićiali buđenje me uvek sačekabuđenje me uvek sačeka name uvek sačeka na kvarno

Ja sam sebična, nestrpljiva i pomalo nesigurna. Ponekad pravim greške, ponekad sam izvan kontrole i s vremena na vreme teška za rukovanje. Ali ako me ne možeš podneti kada sam najgora, sigurno me ne zaslužuješ ni kada sam najbolja.U ovoj sobi sati ljubavi još bacaju senke, kad si otišla uzela si gotovo sve, klečim u noćima pred tigrovima koji me ne puštaju, to što si bila neće se ponoviti.Ponekad me divlje, poražavajuće, teško ovlada tuga, ali kroz sve to uvek ostajem sigurna da biti živ je jedna divna stvar.Ja sam uvek kasnila na sastanke – ponekad i po dva sata. Ja sam to pokušala promeniti, ali stvari koje su me navodile da kasnim činile su mi preveliko zadovoljstvo.Kad te neko stvarno voli, nema potrebe da ti to kaže. Znaš to po načinu kako se ponaša prema tebi.Dobro guram, kroz život buran i mada živim dosta srećno, ja nemam nikoga konkretno. Uz kog bi bio i srećan i lud i tako miran i siguran svud, ja nemam nikog da mašta i priča mi svašta svu noć.