Ponekad se nepravde bolje uklanjaju dobročinstvima, nego što se izravnavaju upornošću uzajamne mržnje.


ponekad-se-nepravde-bolje-uklanjaju-dobroinstvima-nego-to-se-izravnavaju-upornou-uzajamne-mrnje
latinske posloviceponekadsenepravdeboljeuklanjajudobročinstvimanegotoizravnavajuupornoćuuzajamnemržnjeponekad sese nepravdenepravde boljebolje uklanjajuuklanjaju dobročinstvimanego štošto sese izravnavajuizravnavaju upornošćuupornošću uzajamneuzajamne mržnjeponekad se nepravdese nepravde boljenepravde bolje uklanjajubolje uklanjaju dobročinstvimanego što sešto se izravnavajuse izravnavaju upornošćuizravnavaju upornošću uzajamneupornošću uzajamne mržnjeponekad se nepravde boljese nepravde bolje uklanjajunepravde bolje uklanjaju dobročinstvimanego što se izravnavajušto se izravnavaju upornošćuse izravnavaju upornošću uzajamneizravnavaju upornošću uzajamne mržnjeponekad se nepravde bolje uklanjajuse nepravde bolje uklanjaju dobročinstvimanego što se izravnavaju upornošćušto se izravnavaju upornošću uzajamnese izravnavaju upornošću uzajamne mržnje

Ponekad je imati razumevanja vaznije nego biti u pravu. Ponekad nam ne treba govor blistavog uma, nego slusanje strpljivog srca. Ne ostro oko koje vidi greske, ...Šta je na televiziji večeras ? Ništa. Svejedno, gledajmo je. Jer to je ipak bolje od gledanja jedno u drugo, bolje od razmišljanja o tome. Televizija drži više loših parova zajedno nego što to čine deca ili crkva.Prosečna devojka bi radije imala lepotu nego pamet, jer zna da prosečni muškarac bolje vidi nego što razmišlja.Treba više strahovati od ljubavi žene nego od mržnje muškarca.Demokratija je proces koji nam garantuje da se nama neće vladati bolje nego što to zaslužujemo.Ženu treba uzeti za ono što jeste, i ne pokušavati da je izgrađujemo bolje nego što je Bog napravio; a ako se žena uzme za onakvu kakva je odista, onda može još doneti muškarcu neizmerno puno radosti.