Počlisti prvo pred svojim vratima


polisti-prvo-pred-svojim-vratima
hrvatske poslovicepočlistiprvopredsvojimvratimapočlisti prvoprvo predpred svojimsvojim vratimapočlisti prvo predprvo pred svojimpred svojim vratimapočlisti prvo pred svojimprvo pred svojim vratimapočlisti prvo pred svojim vratima

Počisti prvo pred svojim vratima.Aliena ne cures – Ne brini se za tuđe stvari (počisti pred svojim vratima).Čoveče, seti se da si ravan onome pred kim se ponizuješ i ne ponizuj se! Hodaj uspravno, ne plači pred tuđim vratima, jer iza tih vrata za tebe nema nikoga, pljuni i pljusni, ali se ne ponizuj.Kažu nova ljubav te čeka pred vratima! – Ja izašla kad ono račun za struju. :DMuškarci su hrabri pred smrću, a žene pred životom: muškarci pred drugim muškarcem, a žene pred celom sudbinom.Muškarci su hrabri pred smrću, a žene pred životom. Muškarci pred drugim muškarcem, a žene pred celom sudbinom.