Pola života prodje dok doznamo šta je život.


pola-ivota-prodje-dok-doznamo-ivot
francuske poslovicepolaživotaprodjedokdoznamotaživotpola životaživota prodjeprodje dokdok doznamodoznamo štaje životpola života prodježivota prodje dokprodje dok doznamodok doznamo štadoznamo šta ješta je životpola života prodje dokživota prodje dok doznamoprodje dok doznamo štadok doznamo šta jedoznamo šta je životpola života prodje dok doznamoživota prodje dok doznamo štaprodje dok doznamo šta jedok doznamo šta je život

Pola mog života je revizija.Kada sam imao pet godina, majka mi je rekla da je sreća ključ života. Kada sam pošao u školu, pitali su me šta želim da budem kad porastem. Napisao sam Kada sam imao pet godina, majka mi je rekla da je sreća ključ života. Kada sam pošao u školu, pitali su me šta želim da budem kad porastem. Napisao sam srećan. Rekli su mi da nisam razumeo zadatak, a ja sam im odgovorio da oni nisu razumeli život.Kada sam imao pet godina, majka mi je rekla da je sreća ključ života. Kada sam pošao u školu, pitali su me šta želim da budem kad porastem. Napisao sam “srećan”. Rekli su mi da nisam razumeo zadatak, a ja sam im odgovorio da oni nisu razumeli život.Sve dok čovek nastavlja da uništava niže oblike života, dotle neće biti zdrav ili u miru. Sve dok čovek masakrira životinje, dotle će se ubijati međusobno.Sve dok čovjek nastavlja da uništava niže oblike života, dotle neće biti zdrav ili u miru. Sve dok čovjek masakrira životinje, dotle će se ubijati međusobno.