Pod jednim pazuhom ne mogu se dve lubenice nositi. - Činija Citata

Pod jednim pazuhom ne mogu se dve lubenice nositi.


pod-jednim-pazuhom-ne-mogu-se-dve-lubenice-nositi
srpske poslovicepodjednimpazuhomnemogusedvelubenicenositipod jednimjednim pazuhompazuhom nene mogumogu sese dvedve lubenicelubenice nositipod jednim pazuhomjednim pazuhom nepazuhom ne mogune mogu semogu se dvese dve lubenicedve lubenice nositipod jednim pazuhom nejednim pazuhom ne mogupazuhom ne mogu sene mogu se dvemogu se dve lubenicese dve lubenice nositipod jednim pazuhom ne mogujednim pazuhom ne mogu sepazuhom ne mogu se dvene mogu se dve lubenicemogu se dve lubenice nositi

Nije pametno nositi srce na dlanu. Trebate ga nositi u sebi, gde najbolje radi.Dvije lubenice pod jedno pazuho ne možes staviti, dva dobra teško možes sastaviti.Pod uzrokom samoga sebe razumem ono čija suština sadrži u sebi postojanje, ili ono čija se priroda ne može shvatiti drugačije, nego kao postojeća.Postoje dve glavne motivacione sile: strah i ljubav. Kad se bojimo, udaljavamo se od života. Kad smo zaljubljeni, otvaramo se svemu onome što nam život donosi. Važno je da prvo naučimo voleti sebe. Ako ne znamo voleti sebe, ne mogu nas voleti ni drugi. Evolucija i sva nadanja u bolji svet polaze od toga da se ne smemo bojati udahnuti život punim plućima.Ima u jednim ljudima bezrazložnih mržnji i zavisti, koje su veće i jače od svega što drugi ljudi mogu da stvore i da izmisle.Na svetu postoje dve vrste ljudi; oni koji mogu biti srećni, ali to nisu i oni koji traže sreću, ali je ne nalaze.