Para na paru, uš na uš.


para-na-paru-u-na-u
bosanske posloviceparanaparuuupara nana paruuš nana ušpara na paruuš na uš

Uš na uš, para na paru.Blagoslovi nikad ne dolaze u paru.Ti si najbolja stvar koja mi se desila u životu. Klimnuo sam glavom. Znam lutko, jer ti si najgora koja se desila u mom. To obično ide u paru.