Para na paru, uš na uš.


para-na-paru-u-na-u
bosanske posloviceparanaparuuupara nana paruuš nana ušpara na paruuš na uš

Uš na uš, para na paru.Ne misli na to kao na umiranje. Misli na to kao na odlazak na vreme, da bi izbegao gužvu.Blagoslovi nikad ne dolaze u paru.Bolje je na ovom svetu ići na štakama, nego na onom u kočijama.Ljudi uvijek stižu tačno na vrijeme na mjesta na kojima ih neko čeka.Nacija koja godinu za godinom troši više novca na vojnu odbranu umesto na programe socijalne nadogradnje je osuđena na duhovno prokletstvo.