Pametnom se čoveku ne dogadju sitne gluposti.


pametnom-se-oveku-ne-dogadju-sitne-gluposti
getepametnomsečovekunedogadjusitneglupostipametnom sese čovekučoveku nene dogadjudogadju sitnesitne glupostipametnom se čovekuse čoveku nečoveku ne dogadjune dogadju sitnedogadju sitne glupostipametnom se čoveku nese čoveku ne dogadjučoveku ne dogadju sitnene dogadju sitne glupostipametnom se čoveku ne dogadjuse čoveku ne dogadju sitnečoveku ne dogadju sitne gluposti

Pametnom čoveku je jedna reč dosta.Pametnom čoveku je gotovo sve smešno, mudrome gotovo ništa.Ako ne možeš mudro šutit, onda bar ne pričaj gluposti.Ljubav prema čoveku treba da se nahodi, ne u srcu, ne u stomaku, ne u krstima, nego u glavi.Da je čovečanstvo oduvek bilo razumno, istorija ne bi bila dugačka hronika gluposti i zločina.Istina je šira, viša i dublja od vasione. Zato se istina ne može znati - ona se može otkriti duhovnom čoveku, kao što se dan ne može znati, no može se otkriti otvorenom oku.