Pametan čovek nauči deset stvari, a veruje u jednu; budala nauči jednu stvar i veruje da ih zna deset. - Činija Citata

Pametan čovek nauči deset stvari, a veruje u jednu; budala nauči jednu stvar i veruje da ih zna deset.


pametan-ovek-naui-deset-stvari-a-veruje-u-jednu-budala-naui-jednu-stvar-i-veruje-da-ih-zna-deset
kineske poslovicepametančoveknaučidesetstvariverujejednubudalajednustvardaihznadesetpametan čovekčovek naučinauči desetdeset stvariveruje uu jednubudala naučinauči jednujednu stvarstvar ii verujeveruje dada ihih znazna desetpametan čovek naučičovek nauči desetnauči deset stvaria veruje uveruje u jednubudala nauči jednunauči jednu stvarjednu stvar istvar i verujei veruje daveruje da ihda ih znaih zna desetpametan čovek nauči desetčovek nauči deset stvaria veruje u jednubudala nauči jednu stvarnauči jednu stvar ijednu stvar i verujestvar i veruje dai veruje da ihveruje da ih znada ih zna desetpametan čovek nauči deset stvaribudala nauči jednu stvar inauči jednu stvar i verujejednu stvar i veruje dastvar i veruje da ihi veruje da ih znaveruje da ih zna deset

Slabić veruje u sreću. Snažan čovek veruje u uzrok i posledicu.Čovjeku treba otprilike 2 godine da nauči govoriti i otprilike 50 godina da nauči šutjeti.Čoveku treba otprilike 2 godine da nauči govoriti i otprilike 50 godina da nauči ćutati.Nije nevernik onaj koji ne veruje u ono što veruju svi oko njega, nego je nego je pravi nevernik onaj ko misli i govori da veruje u ono u što ne veruje.Imam ja za tebe jednu dobru i jednu lošu vest. Dobra je da ti po zakonu ne mogu ništa, a loša da nema zakona u ovoj zemlji.Skoncentrišem se na jednu i jedinu stvar- a ta stvar je da osvojim što više prvenstava što mogu.