Čovjek ne zna živjeti; ne misli, ne razmišlja, ne računa ako ne osjeća; ne može neprekidno osjećati ako ne zamišlja; a ne može ni osjećati ni zamišljati bez strasti, iluzija i zabluda.


ovjek-ne-zna-ivjeti-ne-misli-ne-razmilja-ne-rauna-ako-ne-osjea-ne-moe-neprekidno-osjeati-ako-ne-zamilja-a-ne-moe-osjeati-zamiljati-bez-strasti
ugo foscoloČovjekneznaživjetimislirazmiljaračunaakoosjećamoženeprekidnoosjećatizamiljazamiljatibezstrastiiluzijazabludaČovjek nene znazna živjetine misline razmišljane računaračuna akoako nene osjećane možemože neprekidnoneprekidno osjećatiosjećati akoako nene zamišljane možemože nini osjećatiosjećati nini zamišljatizamišljati bezbez strastiiluzija ii zabludaČovjek ne znane zna živjetine računa akoračuna ako neako ne osjećane može neprekidnomože neprekidno osjećatineprekidno osjećati akoosjećati ako neako ne zamišljaa ne možene može nimože ni osjećatini osjećati niosjećati ni zamišljatini zamišljati bezzamišljati bez strastiiluzija i zabluda

Čovjek koji ne može dati ništa svoje, ne može ništa ni osjetiti.Ne može se postići ni umeće ni mudrost ako se ne uči.Ko ništa ne zna, ništa ne voli. Ko ne umije ništa, ne razumije ništa. Ko ništa ne razumije, bezvrijedan je. Ali onaj ko poima, taj i voli, zapaža, vidi.. Ko god zamišlja da svako voće sazrijeva u isto vrijeme kad i jagode, ne zna ništa o grožđu.Na ovoj zemlji ne može biti dobrote bez mržnje ni veličine bez zavisti, kao što nema ni najmanjeg predmeta bez sjenke.Niko te ne može puno popraviti, ako sam sebe ne popraviš.Ako neko tačno misli, a ne zna da za to navede razloge, to nije ni znanje ni neznanje.