Čovjek ne zna živjeti; ne misli, ne razmišlja, ne računa ako ne osjeća; ne može neprekidno osjećati ako ne zamišlja; a ne može ni osjećati ni zamišljati bez strasti, iluzija i zabluda.


ovjek-ne-zna-ivjeti-ne-misli-ne-razmilja-ne-rauna-ako-ne-osjea-ne-moe-neprekidno-osjeati-ako-ne-zamilja-a-ne-moe-osjeati-zamiljati-bez-strasti
ugo foscoloČovjekneznaživjetimislirazmiljaračunaakoosjećamoženeprekidnoosjećatizamiljazamiljatibezstrastiiluzijazabludaČovjek nene znazna živjetine misline razmišljane računaračuna akoako nene osjećane možemože neprekidnoneprekidno osjećatiosjećati akoako nene zamišljane možemože nini osjećatiosjećati nini zamišljatizamišljati bezbez strastiiluzija ii zabludaČovjek ne znane zna živjetine računa akoračuna ako neako ne osjećane može neprekidnomože neprekidno osjećatineprekidno osjećati akoosjećati ako neako ne zamišljaa ne možene može nimože ni osjećatini osjećati niosjećati ni zamišljatini zamišljati bezzamišljati bez strastiiluzija i zabluda

Čovek je slobodan ako može da izabere, a može da izabere ako dovoljno zna da bi mogao da uporedi.Nevažno je da li je neko malo na ovu ili onu stranu; ako je stručan, ako je pošten, ako je vredan i ako može da uradi konkretan posao, dragocen mi je.Čovjek nerado postaje prijatelj neke žene, ako već može da joj bude ljubavnik.Čovjek ne može doći do samoostvarenja, ako je usredotočen samo na sebe. Samoostvarenje je tek posljedica ljubavi prema bližnjemu.Najljepši je užitak i najveća radost života osjećati da si ljudima potreban i drag.Čamac se može skloniti u zatonu; mreža se može skloniti u jezeru; za njih se može reći da su sasvim bezbedni. Medutim, snažan čovek može da dođe u ponoć i odnese ih na leđima. Neuki ne vide, bez obzira koliko dobro sklanjali stvari – manje ili veće – uvek postoji mogućnost da se izgube. Ali ako svemir sklonite u svemir, više neće imati gde da se izgubi. To je velika istina stvari. Stoga mudrac pravi izlete u ono što se ne može izgubiti i ostaje zajedno s tim.