Čovekov karakter je njegova sudbina.


ovekov-karakter-njegova-sudbina
heraklitČovekovkarakternjegovasudbinaČovekov karakterkarakter jeje njegovanjegova sudbinaČovekov karakter jekarakter je njegovaje njegova sudbinaČovekov karakter je njegovakarakter je njegova sudbinaČovekov karakter je njegova sudbina

Ko prvi devojci, njegova devojka. Ko poslednji devojci, njegova žena.Buduća sudbina deteta uvek je majčino delo.Sudbina je genija daleko teža nego sudbina mediokriteta.Zajednička nam je sudbina, ali misao pripada pojedincu.Ti volis nju a tebe ja takva je nasa sudbina.Savladavanje problema je iskušenje koje oblikuje naš karakter.